Home » Agenda » 12 apr. – Dementievriendelijke geloofsgemeenschap: kennis- en inspiratiedag

12 apr. – Dementievriendelijke geloofsgemeenschap: kennis- en inspiratiedag

In het kader van de landelijke campagne Nederland dementievriendelijk ontstaan er in wijken en buurten initiatieven voor hulp en ondersteuning aan dementerenden en hun naasten. Kerken maken deel uit van de lokale gemeenschappen. En bovendien: ook gelovigen krijgen in huis, familie of buurt te maken met dementie. Wat ligt er meer voor de hand om ook de geloofsgemeenschap dementievriendelijk te maken? Tijdens de kennis- en inspiratiedag Dementievriendelijke geloofsgemeenschap gaat het precies daarover.

Deze dag richt zich op een breed publiek en niet alleen op geestelijk verzorgers en pastores van geloofsgemeenschappen. Uitdrukkelijk zijn  ook welkom betrokken gelovigen die bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een geloofsgemeenschap betrokken zijn.

Sprekers op deze bijeenkomst zijn onder andere: prof. dr. Riet Bons-Storm, emeritus-hoogleraar Vrouwenstudies en pastoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen; prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom aan de Universiteit van Tilburg; dr. Rieke Mes, theoloog en deskundige op gebied van dementie en spiritualiteit.

In de ochtend zijn er lezingen van betrokken professionals, die inzicht geven in de aard van de aandoening en de impact op het dagelijks leven en die een aanzet geven waarom ook een geloofsgemeenschap hier een taak en opdracht heeft.

In de middag zijn er twee parallelle sessies met workshops waarin verschillende deskundigen hun tips en tricks delen en deelnemers geïnspireerd worden om in vieringen, (t)huisbezoek of door participatie in wijk en buurt de eigen geloofsgemeenschap dementievriendelijk te maken.

De organisatie van deze themadag is in handen van Luce: het centrum voor religieuze communicatie, verbonden aan Tilburg University.

Programma

9.30 Inloop

10.00 Welkom.

10.15 Wat is dat eigenlijk, dementievriendelijk? Saskia de Jonge

11.00 Inleiding prof. dr. Riet Bons-Storm

11.45 Mogelijkheid tot vragen en reacties

12.00 LUNCH & Boekentafel

13.00 Inspiratie door prof. dr. Erik Borgman

13.30 Eerste rondes workshops (45/50 minuten)

14.30 Tweede ronde workshops

15.30 Plenaire afsluiting

16.00 EINDE

Workshops

(1) Meet & Greet. Wat is er allemaal te vinden in uw buurt aan voorzieningen en instanties? Hoe kan je samenwerken vanuit de kerk? Maria de Vet en Monique Valk.

(2) Rituelen. Rituelen bieden structuur en houvast in chaotische tijden. Welke oude en nieuwe rituelen lenen zich ervoor om troost, verbondenheid en trouw uit te drukken voor iemand die de greep op het leven kwijtraakt en voor de mensen eromheen? Marian Geurtsen.

(3) Luisteren & praten. Hoe maak je verbinding met mensen met dementie? Hoe kom je op verhaal en betekenis. Paula Irik.

(4) Dwalen door verhalen. Bijbelse thema’s, alledaagse herinneringen. In deze workshop wordt gewerkt met mogelijkheden van het boek Dwalen door verhalen. Via verschillende invalshoeken rond een herkenbaar thema kan een gesprek op gang gebracht worden: een afbeelding, een bijbelfragment, een herkenbare situatie en enkele vragen. Anja Bruijkers en Hadewey Buitenwerf.

(5) Verlies en rouw. Dementie is niet alleen het verlies van je geheugen, het is ook een verlies van de persoon die je was en de mens die je kende. Hoe kan je zinvol omgaan met de ervaring van verlies en rouw? Rieke Mes.

(6) (T)huisbezoek. Hoe ga je op bezoek bij een dierbare of bij een bekende met dementie? Hoe maak je daarbij zodanig contact, dat het voor beiden waardevol is en je samen kunt genieten? Marcelle Mulder.

(7) Kringgesprekken over levensthema’s. Praten over de belangrijke thema’s in iemands leven. Hoe kom je die op het spoor en hoe kan je een nieuwe ketting rijgen die samenhang geeft in iemands identiteit en levensverhaal? Janco Wijngaard

Over de sprekers en inleiders

Prof. dr. Riet Bons-Storm is emeritus-hoogleraar Vrouwenstudies en pastoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. dr. Erik Borgman is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom aan de Universiteit van Tilburg.

Anja Bruijkers-Koel is geestelijk verzorger bij De Blije Borgh/Argos, oud gemeente-adviseur (gemeenteopbouw en pastoraat) PKN.

Drs. Hadewey Buitenwerf studeerde sociologie. Ze is auteur en illustrator en oud gemeente-adviseur (gemeenteopbouw en pastoraat) PKN.

Drs. Marian Geurtsen is liturgist en ritueelspecialist. Vanuit haar eigen bedrijf specialiseert ze zich in het herontwikkelen van oude rituele vormen en vergeten tradities, met een zwaartepunt op het verbinden van de jaarkalender en de levensloop.

Paula Irik is als geestelijk verzorger werkzaam in de ouderenzorg bij Cordaan, Amsterdam, met als passie de eigen taal van mensen met dementie, het Dementees.

Saskia de Jonge is coördinator trainingen bij Samen Dementievriendelijk.

Dr. Rieke Mes promoveerde op een onderzoek naar een zielzorgconcept voor mensen met dementie (Hoe kom ik thuis? Boekencentrum, Zoetermeer, 2011). Ze werkte als geestelijk verzorger en was Luce de docent in de cursus Dementie en spiritualiteit.

Marcelle Mulder verzorgt als beleidsadviseur geestelijke zorg bij zorgorganisatie Patyna veel bijeenkomsten over o.a. contact maken bij dementie met verzorgenden, familieleden en vrijwilligers. Ze schreef onlangs samen met Anniek Kramer Op bezoek bij een dierbare met dementie (Unieboek, Uitgeverij Het Spectrum), met ruim 60 ideeën om samen te genieten.

Janco Wijngaard werkt als geestelijk verzorger In Het Zonnehuis Doorn bij Respect Zorggroep Den Haag en maakt deel uit van het Trainersteam Expertisenetwerk van Reliëf. Hij is auteur van onder meer Tja,wat zal ik zeggen en ‘k Zou zo graag een ketting rijgen (Boekencentrum Zoetermeer). Als trainer is hij ook actief bij Samen dementievriendelijk.

Praktische informatie

Datum: donderdag 12 april 2018, 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Campus Universiteit van Tilburg. Dante gebouw, DZ 002.
De campus van de universiteit is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Kosten: € 40 (inclusief koffie, thee en lunch).
Opgave: via http://www.tiu.nu/dementievriendelijk.
Telefoon: (013) 466 38 00
E-mail: luce-crc@tilburguniversity.edu

 

Meer weten over dementievriendelijke samenleven, kijk op: samendementievriendelijk.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*