Home » Auteursarchief: Emanuel Rutten

Auteursarchief: Emanuel Rutten

Trump is niet oorzaak maar gevolg van culturele crisis

Massaal protest na beëdiging Trump

“Trump is niet de oorzaak van de staat van verwarring van het Westen. Zijn opkomst is het gevolg van die verwarring. En zij duurt maar voort”, twitterde filosoof Emanuel Rutten. Op de vraag wat dan wel de (of een) oorzaak van de verwarring is, antwoordde hij desgevraagd met een verwijzing naar onderstaande beschouwing. Het Westen lijdt aan het verlies van ...

Lees verder »

Is God het hoogste zijnde of het zijn zelf?

heidegger web

God spreekt in ‘Exodus’ tot Mozes met de woorden “Ik ben die ik ben.” Wat wordt hiermee bedoeld? Zegt God over zichzelf dat Hij de hoogste zijnde is en daarmee een zijnde onder de zijnden? Of is God het zijn zelf? Godsdienstfilosoof Emanuel Rutten geeft een analyse vanuit het zijnsdenken van Martin Heidegger.

Lees verder »

Toets je wereldbeeld: zeven kritische vragen

foto János Balázs

Niet ieder wereldbeeld – basisverhaal over het leven – is even redelijk. Sommige zijn redelijker dan andere. Moet een wereldbeeld dan redelijk zijn? Ja, in zekere zin moet dat, althans: de onredelijke kanten van je wereldbeeld lopen vroeg of laat stuk op de praktijk van het leven. Maar waar moet een redelijk wereldbeeld dan aan voldoen? Gaat het om wetenschappelijke rationaliteit? ...

Lees verder »

‘De nacht is ook een zon’ – Het sacrale bij Georges Bataille

georges-bataille zw

Als jongeman is de Franse schrijver, dichter en filosoof Georges Bataille getuige van de gruwelijke dood van een in die tijd beroemde torero. De aanblik van het brute geweld roept angst en weerzin op, maar tegelijk ook fascinatie. Het gruwelijke stoot af, maar trekt ook aan, zo moet Bataille erkennen. Deze ambivalentie herkent hij eveneens in ervaringen van erotiek, kunst ...

Lees verder »

“Uit de aarde bloeit de waarheid op”

Bruiloft te Kana. Jezus vult de wijnvoorraad aan om het feest te laten voortduren. (Schilderij door Gerard David, 1500.)

Christelijke spiritualiteit – de levenshouding zoals die uit de Bijbelse verhalen spreekt – is geen vorm van wereldverzaking, maar juist een omarming van heel het leven:  hemel én aarde, geest én lichaam. Het christendom is een ‘levensreligie’, waarin liefde en gerechtigheid voor heel de mens vooropstaan. Het leven, niet de dood is het laatste factum.

Lees verder »