Home » Jaarverslag van de stichting Kerk Hardop 2016

Jaarverslag van de stichting Kerk Hardop 2016

De stichting Kerk Hardop heeft evenals de vorige jaren slecht één activiteit: het uitgeven van een website.

In de verslagperiode is de lezerskring van de Bezieling verder gegroeid. Bezochten in 2015_44.000 unieke bezoekers de site, in 2016 waren dat er 46.600: een groei van 6 %. Ook het aantal abonnees op de gratis tweewekelijkse Nieuwsbrief nam toe van 1363 (peildatum 8 januari 2016) naar 1538 (10 januari 2017), een groei van 13 %.

De redactie is uitgebreid met twee leden, Pauline van Bohemen en Esther Raaijmakers. Afgesproken is dat beiden met Theo van de Kerkhof de kernredactie zullen vormen. De eerder benoemde redactieleden werken meer op afstand. Op de website staan alle medewerkers vermeld.

Het bestuur is drie maal bijeen gekomen. De hoofdredacteur was steeds aanwezig. Als nieuw bestuurslid is de heer Bernard Höfte toegetreden. Guido Smit, secretaris van het bestuur sinds eind 2015, zag zich genoodzaakt tijdelijk terug te treden om gezondheidsredenen. Besloten is dat Isaac Wüst zijn activiteiten zal waarnemen, zolang dit nodig is. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden gaat voort. Tips worden in dank aangenomen.

Het bestuur werkt aan plannen om deBezieling meer bekend te maken en daardoor ook meer inkomsten te genereren. Het plan om een profielonderzoek te houden is door het Kaski, Onderzoekscentrum religie en samenleving van de Radboud Universiteit, opgenomen en begroot. Een eerste poging om een sponsor hiervoor warm te maken is om een onduidelijke reden afgewezen. Gezocht wordt naar een nieuwe sponsor.

Een ander plan om via thematische overdrukken van een kleine selectie van artikelen als boekje beschikbaar te maken, wacht eveneens op een sponsor. Hiermee kunnen enthousiaste abonnees van de Nieuwsbrief en andere bezoekers van deBezieling nieuwe klanten werven. Het is duidelijk geworden dat een site als de onze vooral door mond tot mond reclame nieuwe lezers trekt.

Het bestuur ziet de autofinanciering (door de lezers) van het e-magazine, gezien het boven gemelde resultaat over het verslagjaar, met vertrouwen tegemoet. Toch voorziet het bestuur dat er nog enkele jaren ondersteuning van fondsen nodig zal zijn. Naar verwachting steeds in mindere mate.

Amstelveen, 5 mei 2017

Het bestuur van de stichting Kerk Hardop