Home » Medewerkers

Medewerkers

Theo van de Kerkhof webTheo van de Kerkhof (1958, Roermond) is theoloog en journalist en ruim twintig jaar werkzaam in de voorlichting en religiejournalistiek. Hij werkte als voorlichter aan de Theologische Faculteit Tilburg en als eindredacteur bij Volzin. Sinds 2013 is hij freelancer. Theo woont samen en is vader van twee zoons. Religie met een filosofische inslag heeft zijn warme interesse. Hij bekijkt zaken graag ook eens van een andere kant, bijvoorbeeld een boeddhistische, en voelt zich daar christelijk heel wel bij. Theo is hoofdredacteur van de Bezieling. Motto: “Het is zoals het is. En van daaruit zien we wel weer verder.”

marinus van den berg portretMarinus van den Berg (1947, Wijhe) was tot 2016 geestelijk verzorger in verpleeghuis Antonius-IJsselmonde in Rotterdam. Hij studeerde aan het gymnasium van de paters karmelieten in Zenderen, theologie aan de Katholieke Hogeschool Utrecht en de universiteit van Yale (VS). In 1977 werd hij priester gewijd. Hij is als geestelijk begeleider gespecialiseerd in het bijstaan van stervenden en rouwenden. Marinus schrijft met regelmaat bijdragen voor de Bezieling: persoonlijke overwegingen en observaties en woorden ter inspiratie. Ook is hij auteur van tientallen boeken over de omgang met verlies, rouw en dood. Enkele recente publicaties: Rouwen in de tijd; Lijden verlichten; Verstilde woorden. Zijn motto: “Van zwijgen naar benoemen: dat kan lijden verlichten.”

mwRalf-Bodelier1Ralf Bodelier (1961, Vaals) is vrij gevestigd journalist, debatleider, schrijver, docent, onderzoeker, spreker én wereldburger. Hij was hoofdredacteur en vaste presentator van het Wereldpodium in Tilburg en werkt nu als zelfstandig journalist, spreker en debatleider. Ralf studeerde geschiedenis en theologie. In 2012 promoveerde hij als cultuurfilosoof op het proefschrift: Kosmopoliet & krottenwijk (handelseditie). Hij is auteur van een tiental boeken, waaronder de romans Atheïst in Afrika en Bomen hebben wortels, mensen hebben benen. Zijn hoofdthema’s zijn: globalisering en kosmopolitisme, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, religie en voedsel. Over deze onderwerpen zal hij voor de Bezieling incidenteel bijdragen leveren. Zijn motto: “Optimisme is een morele keuze. Want de toekomst ligt open.”

Paulien foto goirkePaulien van Bohemen (1982, Tilburg) is pastoraal werkster in de Parochie Peerke Donders in Tilburg en daarnaast een halve dag per week werkzaam als geestelijk verzorger voor dementerenden in een zorginstelling. Ze studeerde theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg en maakte na het behalen van haar propedeuse de overstap naar HBO verpleegkunde. Ze was vier jaar werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie. Later hervatte ze de studie theologie, maar nu aan Fontys Hogescholen te Tilburg. Ze studeerde in 2015 cum laude af met de masterscriptie: Wat bezielt ons? Over het delen van elkaars spiritualiteit binnen het pastoraal team in het parochiepastoraat. Paulien is redactielid van de Bezieling. Haar motto: “Durf te blijven cirkelen om het grote Geheim van ons leven en stel de antwoorden uit.”

mw erikborgmanErik Borgman (1957, Amsterdam) is hoogleraar publieke theologie. Hij bekleedt de Cobbenhagen-leerstoel van Tilburg University. Erik is rooms-katholiek en sinds 1999 geprofest lekendominicaan. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is adviseur en columnist van de Bezieling. Enkele publicaties: Overlopen naar de barbaren; Wortelen in vaste grond; en … want de plaats waarop je staat is heilige grond. Zijn motto: “Ik probeer te leven vanuit het geloof dat waar we ook zijn, ons leven met Christus verborgen is in God (vgl. Kolossenzen. 3,3).”

 

mw eric-corsius-juni-20102Eric Corsius (1964, Heerlen) is theoloog en werkzaam als beleidsmedewerker en personeelsadviseur bij de congregatie van de redemptoristen. Hij promoveerde op het proefschrift Een vrij en bevrijdend leven. Eric is lid van diverse linkse kerken, “op theologisch gebied een remonstrant, geboren in een katholiek lichaam en begiftigd met een calvinistisch temperament”. Op het gebied van het ware, goede en schone noemt hij zich redelijk compromisloos. Eric is fervent twitteraar (@ericcorsius)  en blogger (ericcorsius.com). Voor de Bezieling verzorgt hij een cultuurrubriek.

 Rene_Grotenhuis mwRené Grotenhuis (1951) was tot oktober 2013 algemeen directeur van Cordaid. Daarvoor was hij als directeur werkzaam in de thuiszorg en voor Pharos, kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheidszorg. Hij is voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (‘giro 555’) en van de Nederlandse afdeling van de Society for International Development. Sinds kort werkt hij als associate researcher aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich vooral bezig houdt met civil society en globalisering. Op zijn website (www.renegrotenhuis.nl) zijn blogs en publicaties te vinden. René zal in zijn columns vooral de blik buiten Europa richten en zich afvragen wat we kunnen leren van wat elders in de wereld gebeurt. Vandaar zijn motto: voor vitaliteit en vernieuwing moeten we ook buiten onze Europese grenzen kijken.

marga-haas-bs-kleinMarga Haas (1972) is werkzaam als geestelijk verzorger in een hospice, leest de mystieken, schrijft blogs en columns en zorgt voor man en twee kinderen. In alle werkzaamheden probeert zij de stilte en de eenheid te bewaren en de geestelijke weg te gaan. Een weg van vallen en opstaan! Op de Bezieling publiceert zij elke maand een korte overweging bij een bijbeltekst. Motto: ‘Silence is the language of God. All else is poor translation.’ (Rumi)
 Esther Raaijmakers webEsther Raaijmakers (1985, Utrecht) is journalist, hbo-theoloog en bijna afgestudeerd als religiewetenschapper. Momenteel volgt ze de master Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze vindt het fascinerend om te zien hoe religie terugkomt in de populaire cultuur. In de toekomst zou zij graag als geestelijk verzorger willen werken. Ze heeft een evangelische achtergrond, maar voelt zich aangetrokken tot de katholieke spiritualiteit. In haar dagelijks leven zoekt ze verbinding met mensen en wil proberen andere zienswijzen te begrijpen, hoe ver die ook van haar afstaan. Esther is redactielid van de Bezieling. Haar motto: “Leven en laten leven.”

mw AnnemarieAnnemarie Scheerboom (1992, Bilthoven)  studeert biologie aan de Universiteit Utrecht. Op de zaterdagmiddag werkt ze bij Ekoplaza. Daarnaast is ze hoofdredacteur van Omega Magazine (hét katholieke jongerentijdschrift van Nederland). Verder is ze betrokken bij Sant’Egidio (een gemeenschap gericht op armen), en ze is betrokken bij diverse activiteiten in kerk en buurthuis in haar woonplaats Bilthoven. Tijdens de  Wereldjongerendagen 2013 in Brazilië sprak zij namens de jongeren van Europa de paus toe en sindsdien mag ze de functie ‘pausknuffelaar’ aan haar CV toevoegen. (zie hier Youtubefilmpje). Voor de Bezieling verzorgt zij eens in de vier weken een column. Motto: “In het uitvoeren van al mijn functies en bezigheden (en natuurlijk in mijn lieve familie en vrienden) ontmoet ik Jezus. Anders was ik er niet aan begonnen.”

Taede Smedes medewerkersTaede A. Smedes (1973, Drachten) is godsdienstfilosoof, theoloog en schrijver. Hij studeerde theologie en promoveerde in 2004 op een godsdienstwijsgerig proefschrift over het gebruik van natuurwetenschappelijke modellen in de theologie. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van levensbeschouwing/geloof en wetenschap. Hij schreef het boek God en de menselijke maat: Gods handelen en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld (2006) en God én Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen (2009). Zijn motto: “Ook als er geen ideeën zijn om op te schrijven, kan de geest altijd wel bewogen worden om woorden voort te brengen die op papier belanden. Of die woorden de moeite waard zijn om gelezen te worden, dat is aan de lezer om te bepalen”. Voor de Bezieling schrijft hij boekrecensies.

Marike Spee bs

Marike Spee (1963, Renkum) is schrijver, journalist en docent NT2. In 2014 schreef ze een novelle over een klein jongetje tijdens de Slag om Arnhem, die verscheen vlak voor de 70-jarige herdenking van de Slag. Van 2010 tot 2015 was Marike hoofdredacteur van Kern Magazine, een Betuws tijdschrift over vrijwilligers in de regio en lokale non-profit initiatieven. Sinds de zomer van 2015 schrijft ze human interest artikelen voor dagblad De Gelderlander. Verder verzorgt Marike – privé, maar sinds kort ook voor Syrische vluchtelingen in haar stad – lessen Nederlands en helpt ze mensen bij het opschrijven van hun levensverhaal. “Laten we elkaar leren kennen, waar we ook vandaan  komen”, luidt een van haar belangrijkste drijfveren. Gelukkig houdt ze ook nog tijd over voor haar puberende dochter. Voor de Bezieling werkt Marike als corrector.

mwThooft_0055Lisette Thooft (1953, Den Haag) is schrijfster, journalist, spreekster en coach. Zij publiceerde een zestiental boeken, vooral over spiritualiteit, liefde en relaties. Onlangs verscheen haar eerste roman: De vrouw die ik was (Querido). Meest recente non-fiction: Wie domme dingen doet, wordt wijs, Inzichten voor spirituele groei. Lisette was ruim zes jaar redacteur van Volzin. Als journalist werkt zij voor een groot aantal bladen, waaronder Happinez. Lisette is redactielid en columnist van de Bezieling. Motto: “Het onvolmaakte (in mezelf en anderen) leren liefhebben is wat mij bezielt in mijn leven. Dat is ook wat mij het diepst raakt in het christendom.”

cees-veltman-webCees Veltman (1948, Haarlem) is journalist sinds 1970. Hij was werkzaam bij onder andere het Noordhollands Dagblad, het weekblad Hervormd Nederland en magazine Volzin. Cees is getrouwd met Ine, vader van dochter Ilja en heeft twee kleinkinderen, Lars en Dana. Hij ziet de unieke mogelijkheden van alle religies en levensbeschouwingen voor bevordering van sociaal burgerschap en voor de opbouw van een vrije, rechtvaardige en barmhartige samenleving. Politieke oriëntatie: GroenLinks als de politieke partij die het meest oog heeft voor wat in de toekomst nodig is. Motto: In dit leven, dat een komedie is, heeft iedereen een beter ik.

mw gerard-zuidbergGerard Zuidberg (1936, Zwolle) is gehuwd priester, emeritus pastor en theoloog. Hij is actief in Bezield Verband Utrecht. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als pastor in Utrecht. In 1963 promoveerde hij op het proefschrift Mystieke eenheid en discursief denken bij Plotinus. Hij is (co) auteur van diverse boeken (o.a De God van de pastor, Pastores gaan voorbij) en bestuurslid van stichting oecumenische spiritualiteit. Als begeleider en supervisor is hij betrokken bij het Titus Brandsma Instituut en Hydepark. Gerard was redacteur van rk-kerkplein.org en is nu lid van de redactie van de Bezieling. Motto: “Het goddelijke laat zich zien en horen in de gebeurtenissen van elke dag.”