Home » Agenda » 11 nov. – Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

11 nov. – Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

De Duitse schrijver Herman Hesse heeft ooit geschreven:  jongeren moeten zichzelf worden, ouderen moeten ‘ont-worden’. Dat is nog steeds relevant: in de eerste levenshelft moeten we een stevig ego opbouwen en onze identiteit ontwikkelen. In de tweede levenshelft wordt dat ego minder belangrijk, het wordt meer en meer gerelativeerd. Het symposium ‘Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid’ in de Bergkerk in Amersfoort gaat hierover. Sprekers zijn Frits de Lange, Christa Anbeek, Govert Buijs en Herman van Veen. 

Frits de Lange: omschrijft het ont-wordingsproces als een transformatie-proces. Als  goed oud worden niet zozeer te maken heeft met ultieme zelf-verwerkelijking, maar met oefenen in zelfverlies, hoe ziet deze kunst van het ouder worden er dan uit? Kunnen wij ons-zelf steeds meer missen als wij ouder worden?

  • Wat betekent deze transformatie voor het zelfbeeld van ouderen?
  • Wat zijn de contouren van een spiritualiteit van de tweede levenshelft?

Christa Anbeek: benadert het ouder worden vanuit contrast-ervaringen. Wie ouder wordt moet zich steeds meer verhouden tot toenemende kwetsbaarheid, verlies en tragiek. Tegelijk kan men ook ontvankelijker worden voor ervaringen van geluk, schoonheid en verwondering.

  • Hoe kunnen ontregelende en openbrekende ervaringen van waarde zijn in de ouderdom?
  • Hoe maken contrastervaringen ons weerbaar te midden van kwetsbaarheid?

Govert Buijs gaat in op de maatschappelijke (tegen-) waarde van ouderen. Geluk en succes zijn een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. Jongeren lijden daardoor veelvuldig aan burn-out. Hoe kunnen ouderen in onze belevingscultuur een eigen positie innemen?

  • Kunnen ouderen in de tweede levenshelft andere waarden inbrengen?
  • Hoe kunnen ouderen maatschappelijk weerbaar zijn en tegenwicht bieden aan het marktdenken van de huidige homo economicus?

Herman van Veen: vertelt over zijn boek: ‘Voor het eerst’. Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris en nieuw…er gaat een wereld voor je dicht.

  • Wat maakt dat deze kunstenaar zijn eigen ouder worden omschrijft als ‘de beste tijd van zijn leven?’
  • Hoe verhoudt een ouder wordende kunstenaar zich tot kwetsbaarheid en weerbaarheid?

Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t.. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de lokale politiek en studenten.

Maandag 11 november  2019 Bergkerk Amersfoort (10.45 – 16.00 uur, inloop 10.00 uur)

Opgave en aanmelding  (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60,-  (studenten €45,-) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 11 november”.

Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 – 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 – 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 – 4801553, r.rosmolen@casema.nl).

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*