Home » Agenda » 2, 9 en 16 dec. – Waakzaam zijn: bezinningsdagen in de Advent

2, 9 en 16 dec. – Waakzaam zijn: bezinningsdagen in de Advent

De congregatie Broeders van Huijbergen (NB) was in het verleden vooral werkzaam in gemeenschappelijke projecten zoals scholen en internaten. Deze projecten zijn door anderen overgenomen of bestaan niet meer. Naast het werk voor interne belangen zoals administratie, onderhoud, liturgie en bestuursfuncties is een aantal broeders nu persoonlijk betrokken bij diverse organisaties en activiteiten. Een van die activiteiten is een drieluik van bezinningsdagen in de Adventstijd.

Op zondag 2, 9 en 16 december zijn er activiteiten met telkens andere thema’s en begeleiders. Het overkoepelende thema is ‘Waakzaam zijn.’

Zondag 2 december: Het kind sprong op in haar schoot – Waakzaam bij verborgen leven.

De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, beschreven in het evangelie van Lukas, hoort bij de klassiekers van de tijd voor Kerstmis. Hoewel hun kinderen zich roeren aan de binnenkant en nog niet levensvatbaar zijn, laten hun moeders in hun ontmoeting al zien waar zij draagster van zijn. Want ontmoeting gebeurt op ooghoogte. Geen van hen is de ander de baas, hoeft op de ander neer te kijken, is boven de ander verheven. Ontmoeting gebeurt in het geraakt zijn door de ander, haar ervaring en haar blik. Ontmoeting met God gebeurt in de ontmoeting met mensen, in een ander mens, anders dan ik. Hoe kunnen we daar oog en oor voor ontwikkelen? Hoe kunnen we daar waakzaam bij zijn?

Aan de hand van het Bijbelverhaal van Maria en Elisabeth verkennen de deelnemers via verschillende werkvormen waar in ons eigen leven zich verborgen leven aandient. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Begeleiding: Mirjam Dirkx (De Levensboom, praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap)

Zondag 9 december: De profeten en wij – Waakzaam als een profeet

De adventstijd is de tijd van de profeten. Grote visioenen en toekomstdromen worden naar voren gebracht met het oog op de geboorte van Jezus. Tijdens deze tweede bezinningsdag in de advent onderzoeken de deelnemers wat die profeten eigenlijk voor ogen stond en welke positie zij innamen in de samenleving van hun tijd. Waarom roepen ze op tot waakzaamheid?

In het bijzonder kijkt men naar de figuur van Johannes de Doper. Daarna zoekt men naar verbinding in het eigen leven met hun boodschap. Waarin laten we Gods woord geschieden? Hoe banen wij in ons leven een weg voor de Heer? Ben ik waakzaam? Zijn wij nog in voor profetisch geloven of zitten we alleen nog maar romantisch bij de kribbe met kerst? Misschien helpt het gedicht ‘Ga nu maar liggen liefste in de tuin’ van Rutger Kopland de deelnemers een beetje op weg.

Begeleiding: broeder Nico Boere en Franck Ploum (theoloog en bestuursondersteuner Broeders van Huijbergen)

Zondag 16 december: Vervulling en verwachting – Waakzaam verwachten

De rode draad voor de derde bezinningszondag in de Advent 2018 is ‘barmhartigheid.’ Maar barmhartigheid zoals dit in het oorspronkelijke Hebreeuws wordt verstaan: Gods liefde en trouw voor zijn schepselen. De aandacht gaat nu niet uit naar de werken van barmhartigheid zoals die aan bod kwamen in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Centraal staat de trouw van God aan zijn belofte de verlosser Jezus Christus te zenden om de macht van het kwaad te breken en zijn schepping weer in liefde aan te nemen. In de Advent horen we telkens weer deze beloften opklinken in de woorden van de profeten. Maar ook beleven we weer opnieuw de vervulling van deze belofte in de komst van Jezus als God bij ons mensen. Te beginnen bij de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, beiden dragers van deze verwerkelijking van Gods belofte van trouw en goedheid. Aan de hand van de cantates “Meine  Seele erhebt den Herrn” – het Magnificat van Bach in de vertaling van Luther -, “Freue dich, erlöste Schar” en, als de tijd het mogelijk maakt, “Süßer Trost, mein Jesus kömmt”, staan deelnemers stil bij deze vreugdevolle verwachting.

Begeleiding: broeder Theo Eijkhoudt

Algemene informatie

Locatie

Broederhuis Ste.-Marie
Boomstraat 7
4635 CX Huijbergen

Programma van de dagen

09.30 uur       eucharistieviering (optioneel)

10.15 uur        koffie met de broeders

10.45 uur        inleiding en gesprek 1

12.30 uur        warme maaltijd en pauze

13.45 uur        inleiding en gesprek 2

15.00 uur       meditatieve afsluiting

15.15 uur        afsluiting – koffie met de broeders

Kosten

€20,- per bezinningsdag (incl. maaltijd en koffie)
€50,- bij deelname aan alle drie de dagen

Inschrijven 

franck@abcfh.nl

receptie broederhuis: 0164 – 642 650
(uiterlijk vrijdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding)

Nadere informatie

Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl

Franck Ploum – franck@abcfh.nl     of via 06-48713792

www.abcfh.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*