bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Samen Lokaal » Inspiratieplek ‘Ekklesia Breda’ bestaat vijf jaar

Inspiratieplek ‘Ekklesia Breda’ bestaat vijf jaar

Zondag 4 januari vierde de Ekklesia Breda haar 5-jarig bestaan, met een viering om 10.30 uur in de Waalse Kerk in het centrum van Breda. Tijdens deze viering werd er stilgestaan bij het ontstaan van de Ekklesia en bij de plaats die de gemeenschap in de afgelopen vijf jaar heeft ingenomen binnen het kerkelijke veld van Breda en wijde omgeving.

In januari 2010 kwam de Ekklesia voor de eerste keer bij elkaar. Op initiatief van theoloog Franck Ploum en enkele Bredanaars die, uit gebrek aan inspirerende kerkelijke plekken een eigen ruimte wilde ontwikkelen om bij elkaar te komen en activiteiten te organiseren. Dat is inmiddels vijf jaar geleden en sindsdien komt de Ekklesia zo’n twintig keer per jaar bij elkaar in een viering in de Waalse Kerk. Daarnaast zijn er cursussen, leerhuizen genoemd, lieddagen en meezingconcerten.

Tijdens de maandelijkse vieringen wordt er veel gezongen. Het repertoire van priester/dichter Huub Oosterhuis staat centraal. Het Ekklesia koor o.l.v. dirigent Jerry Korsmit zorgt voor de zang, maar belangrijker is dat mensen niet naar een koor komen luisteren, maar altijd mee kunnen zingen. Zo zijn de Oosterhuisliederen ook bedoeld: koorzang en samenzang gaan hand in hand en zo ontstaat er niet zo zeer een liturgie, waarin ook gezongen wordt, maar veeleer een gezongen liturgie.

Naast zang, wordt er altijd gelezen uit de bijbel en is er ruim tijd voor een toespraak. In deze toespraak wordt de verbinding gelegd tussen het bijbels verhaal, het dagelijks leven van mensen nu, de historische context van het verhaal, en de actualiteit zoals we die in krant en op tv en internet tegenkomen.

Nieuwe keuzes

De Ekklesia Breda gaat een steeds belangrijkere plaats innemen binnen het kerkelijke en gelovige veld van Breda en omgeving. Steeds meer mensen weten de activiteiten en de vieringen te vinden. De aanhoudende sluiting van kerken en het wegvallen van een religieus thuis, maakt dat mensen nieuwe keuzes maken. Bij het maken van die keuzes hoort ook dat mensen steeds minder binding hebben of willen hebben met een kerkelijk instituut en alles wat daarbij hoort, maar wel behoefte hebben aan inspiratie, in de bijbelse traditie willen blijven staan en dat met anderen willen delen.

De Ekklesia Breda, is geen kerk in de institutionele zin van het woord. Het is een inspiratieplek op bijbelse grondslag. Het grote verhaal van de bijbel wordt gelezen als een bevrijdingsverhaal, vanuit haar Joodse oorsprong. Er is dus geen koppeling met kerkelijk dogmatiek of moraal. Daarmee wordt het bijbels verhaal een bron van inspiratie, bemoediging, gewetensvorming, ethisch appel tot sociaal maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor de medemens in nood, waar ter wereld ook.

Iedereen is welkom in de Ekklesia Breda, er is geen lidmaatschap. Mensen uit diverse christelijke tradities en richtingen, maar ook uit niet christelijke tradities voelen zich er thuis. De Ekklesia Breda zit vol plannen richting de toekomst. Er komen veel vragen op de ekklesia af. Van de wens om vaker te vieren tot meer cursussen en van afscheidsdiensten tot bijdragen aan lezingen of individuele pastorale begeleiding. De komende maanden zal onderzocht worden of de Ekklesia inderdaad mogelijkheden ziet haar aanbod te verbreden en zo voor steeds meer mensen een inspiratieplek te worden.

Zondag 4 januari viert de Ekklesia haar eerste lustrum. Om 10.30 uur is iedereen welkom in de Waalse kerk, aan de Cartharinastraat 83b in Breda. Na de viering is er een gemeenschappelijke lunch en een mini-concert van het Ekklesia koor.

Meer informatie over de Ekklesia Breda is te vinden op hun website www.ekklesiabreda.nl en de Facebookpagina.

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development