home

 

Bent u er één uit duizend?

 

December 2017

 

Aan alle lezers en lezeressen,

Decembermaand, maand van de goede doelen. Reden voor een extra Nieuwsbrief van uw penningmeester. Blijft u even doorlezen.

Allereerst hartelijk dank aan alle goede gevers van dit jaar. Tot en met november van dit jaar hebben we al meer ontvangen van de lezers dan in het hele jaar 2014 of 2015 (ruim 6.000 euro). Vorig jaar was inclusief de decembermaand uw bijdrage al iets meer dan 8.000 euro. Dat was voor mij reden om dit jaar in te zetten op 10.000 euro van u, lezers. Want ons doel blijft dat de lezers in de toekomst het hele bedrag van de kosten van het e-magazine opbrengen. Dat wordt nu moeilijk te halen, tenzij….

Over dit ‘tenzij’ het volgende. Onlangs hebben we vergaderd met onze nieuwe financieel adviseur. Hij stelt voor dat van de in totaal 1773 ontvangers van de Nieuwsbrief van de hoofdredacteur duizend lezers of lezeressen € 20 of € 25 per jaar betalen. Dat is toch niet veel voor een tijdschrift met 186 artikelen in het afgelopen jaar? En dezelfde garantie voor de toekomst. Dan zijn we in één klap uit de problemen.

Dat betekent dat degenen onder u die dit jaar om welke reden dan ook nog niet hebben kunnen bijdragen, dit deze maand goed maken door € 20 of € 25 over te maken op rekening NL74 RABO 0351 8278 11  (stichting Kerk Hardop, ANBI, dus aftrekbaar van uw belastingen).

En tot slot een dringende suggestie aan u allen: zet uw bijdrage via uw bank om als periodieke bijdrage – eens per jaar of opgedeeld per kwartaal of zelfs per maand – want dat geeft ons zekerheid van doorgaan en u helpt het om het niet te vergeten.

Heel hartelijk dank namens allen die aan dit mooie e-magazine meewerken!

Isaac Wüst, penningmeester deBezieling.nl


U kunt uw (periodieke) bijdragen overmaken op IBAN-rekening van de uitgever, de Stichting Kerk Hardop te Amstelveen:  NL74 RABO 0351 8278 11. (BIC-code van de Rabobank voor betalingen vanuit het buitenland: RABONL2U.)