Home » Auteursarchief: Eric Corsius (pagina 10)

Auteursarchief: Eric Corsius

Wat denkt Maria?

Geloven is luisteren naar een echo. Niet in het rechtstreeks gezegde, maar in de wegstervende roep van het expliciete: daar zit iets. Eric Corsius ontdekte op Sicilië een ingetogen en raadselachtig laat-middeleeuws schilderij van de annunciatie van Maria. De kunstenaar laat alles in het midden, tart het verlangen naar eenduidigheid. Maar juist dat houdt scherp en oplettend.

Lees verder »

Verlangen naar de nieuwheid van toen

Veel van wat nu gewoon is, was ooit revolutionair vernieuwend. Konden we nog maar eens meebeleven hoe alles nog glansde en veelbelovend was, mijmert Eric Corsius. Je kunt je natuurlijk tot de geschiedenis wenden, de vernieuwers van weleer herlezen en zo uit de dampkring van het postmoderne heden treden. Troost biedt ook de cineast Jacques Tati (1907-1982), die als ooggetuige ...

Lees verder »

Kosmische Knuffelbeer leidt harnekkig bestaan

De goede herder

God als grote kosmische knuffelbeer heeft tot op heden een taai leven, juist ook in progressieve kring, betoogt Eric Corisus. Of het nu de reclamegod van de remonstranten betreft, de gevoelsgod van de nieuwe spirituelen of de kneedbare God van de esoterie, steeds is God de Grote Lieverd die voor ons een warm bad laat vollopen. Maar is dat ook de ...

Lees verder »

Romantiek – blikken in de afgrond van het eigen bestaan

Anton Romako, Am Wasserfall

Lange tijd liep Eric Corsius in een grote boog om de kunstperiode van de romantiek heen – sentimenteel gedoe! Maar hij kwam tot inkeer. De romantiek behelst meer dan slapeloze jonge mannen die bij volle maan wegkwijnen onder het raam van een onbereikbare geliefde. Ook gaat het over “de mens die staat voor de afgrond van het eigen bestaan. ” Bij ...

Lees verder »

Neem religie alleen serieus als zij zichzelf niet voor vol aanziet

Toen multitalent Friedrich Schlegel (1772-1829) zich tot het katholicisme bekeerde, maakte dat reacties van ontzetting los: waar was de open, creatieve vrijdenker gebleven? Maar niets is bij Schlegel wat het lijkt, zegt Eric Corsius. Juist in zijn katholieke periode schreef hij brandend actuele zinnen als: “Zonder poëzie wordt de religie duister en vals en boosaardig. Zonder filosofie wordt zij losbandig en keert zij zich ...

Lees verder »