Home » Auteursarchief: Eric Corsius (pagina 10)

Auteursarchief: Eric Corsius

Romantiek – blikken in de afgrond van het eigen bestaan

Anton Romako, Am Wasserfall

Lange tijd liep Eric Corsius in een grote boog om de kunstperiode van de romantiek heen – sentimenteel gedoe! Maar hij kwam tot inkeer. De romantiek behelst meer dan slapeloze jonge mannen die bij volle maan wegkwijnen onder het raam van een onbereikbare geliefde. Ook gaat het over “de mens die staat voor de afgrond van het eigen bestaan. ” Bij ...

Lees verder »

Neem religie alleen serieus als zij zichzelf niet voor vol aanziet

Toen multitalent Friedrich Schlegel (1772-1829) zich tot het katholicisme bekeerde, maakte dat reacties van ontzetting los: waar was de open, creatieve vrijdenker gebleven? Maar niets is bij Schlegel wat het lijkt, zegt Eric Corsius. Juist in zijn katholieke periode schreef hij brandend actuele zinnen als: “Zonder poëzie wordt de religie duister en vals en boosaardig. Zonder filosofie wordt zij losbandig en keert zij zich ...

Lees verder »

Heiliger dan religieuze taboes en humane principes is het bezielde lichaam

Als de kunst weer eens uitdaagt, staan verdedigers van God en gevoeligheden snel paraat. Met middelen variërend van censuur tot geweld zijn zij bereid hun heilige huisjes te verdedigen. Op zijn beurt mobiliseert dat weer een andere militie: de ridders van de vrijheid. De sympathie van Eric Corsius ligt zonder meer bij die laatste groep, maar tegelijk mist hij iets ...

Lees verder »

‘God moest nog heel wat leren’ – Waarom is religieuze taal zo vreemd?

Christenen hebben de neiging zich te verontschuldiging voor hun vreemde taal. Maar waarom eigenlijk? Is het zo vreemd dat religieuze taal vreemd is? Wat wil je dan? Alleen maar horen wat vanzelf spreekt? Vreemde woorden openen nieuwe werelden, zegt Eric Corsius. Religieuze taal is als een gedachte-experiment. Eric laat dat zien aan de hand van een gedicht van J.L. Borges. Spannend voor God ...

Lees verder »

Sensatielust staat ontmoeting met kunst in de weg – Mark Rothko in Den Haag

Ook Eric Corsius voegde zich in de kunstminnende karavaan die in het Haags Gemeentemuseum langs de schilderijen van Rothko trok. Maar halen musea tegenwoordig niet te veel toeters en bellen uit de kast om zelfs de meest ingetogen kunst tot een massa-event te maken? Het al te opdringerige ‘gij zult beleven’ doet een onbevangen benadering geen goed. Goede kunst behoeft geen snoezelruimte ...

Lees verder »