Home » Auteursarchief: Eric Corsius (pagina 10)

Auteursarchief: Eric Corsius

“Gij zult geen karikaturen maken”

Bij de mediapresentatie van zijn bijbelhertaling Bloedboek maakte Dimitri Verhulst een karikatuur van het Oude Testament, stelt Eric Corsius. En dat niet alleen: hij maakte ook een karikatuur van zichzelf als religiecriticus. De religieuze zelfkritiek begínt in het Oude Testament, met name in het beeldverbod. Dat is  een gecompliceerd gegeven dat regelmatig ontspoort in geweld. Maar niettemin impliceert het beeldverbod de ...

Lees verder »

De Narthex: daar waar een vermoeden van het heilige begint

De narthex is dat gedeelte van een kerkgebouw, waarin het profane overgaat in het sacrale. Beschouw de narthex als een metafoor, zegt Eric Corisus, voor de overgang van leven naar geloof, als het gebied waar levensvragen overlopen in vermoedens van het heilige. De twee sferen zijn onderscheiden, hebben een eigen autonomie. Maar ze horen ook bij elkaar, de ene sfeer ...

Lees verder »

‘Je bent het zelf niet’ – Waarom je rustig oude gebeden kunt beamen

Het platoonse dualisme, waarin het lichaam als het mindere tegenover het hogere van de ziel staat, is reeds lang geleden verlaten. Merkwaardigerwijs toont dat dualisme zich nog wel als het gaat over vorm en inhoud. In kunst, maar ook in liturgie, eisen wij dat de vormen zich onderwerpen aan onze eigen inhouden. De vorm wordt gereduceerd tot een middel waarin we onze hoogstpersoonlijke ...

Lees verder »

Wat denkt Maria?

Geloven is luisteren naar een echo. Niet in het rechtstreeks gezegde, maar in de wegstervende roep van het expliciete: daar zit iets. Eric Corsius ontdekte op Sicilië een ingetogen en raadselachtig laat-middeleeuws schilderij van de annunciatie van Maria. De kunstenaar laat alles in het midden, tart het verlangen naar eenduidigheid. Maar juist dat houdt scherp en oplettend.

Lees verder »

Verlangen naar de nieuwheid van toen

Veel van wat nu gewoon is, was ooit revolutionair vernieuwend. Konden we nog maar eens meebeleven hoe alles nog glansde en veelbelovend was, mijmert Eric Corsius. Je kunt je natuurlijk tot de geschiedenis wenden, de vernieuwers van weleer herlezen en zo uit de dampkring van het postmoderne heden treden. Troost biedt ook de cineast Jacques Tati (1907-1982), die als ooggetuige ...

Lees verder »