bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Auteursarchief: Liesbeth Gijsbers

Auteursarchief: Liesbeth Gijsbers

Herwaardering van de ouderdom

Ten aanzien van ouderdom zijn er in onze cultuur grofweg twee houdingen dominant: ontkenning of afschuw. Ethicus Frits de Lange onderzoekt in zijn boek ‘Eindelijk volwassen’ een nieuwe kijk op wat wel genoemd wordt de tweede levenshelft.

Lees verder »

Splijten of verbinden? – Coronadebat

Het coronavirus is een splijtzwam die me bang maakt, zegt Liesbeth Gijsbers. Op de Bezieling werd de polarisering zichtbaar via de column over corona van Lisette Thooft. Waar de een de ander schaapachtige volgzaamheid verwijt, acht de ander het standpunt van de een waanzinnig. Moeten we het bij deze patstelling laten? Of moeten we keer op keer opnieuw beginnen met ...

Lees verder »

Zinzoekers

“Opeens voel je hoe piepjong ons huidige denkkader feitelijk is”, zegt Liesbeth Gijsbers na lezing van het boek ‘Een prachtig leven. Hoe vind je zin in je bestaan?’ van de Finse filosoof Frank Martela. Zoek de zin vooral niet te ver weg, raadt Martela aan. Houd het klein, dicht bij je eigen levensverhaal. Bijna als een concretisering van Martela’s visie ...

Lees verder »

De witte stilte – Over zelfdoding en rouw

De rouw van nabestaanden bij zelfdoding gaat gepaard met een reeks aan gevoelens, waarbij niet in het minst het gevoel van schuld. Liesbeth Gijsbers vertelt uit eigen ervaring hoe zij daarmee omging. Ze vond steun bij Levinas, die het begrip ‘objectieve schuld’ aandraagt. In het besef dat je als mens nu eenmaal niet almachtig, of volmaakt kunt zijn, vindt zij uiteindelijk ...

Lees verder »

Benedictijnse liefdeslessen

“Eerlijk, open, kwetsbaar”, zo typeert Liesbeth Gijsbers het boek ‘Liefdesgeboden’ van de benedictijnse monnik Thomas Quartier. Aan de hand van tien geboden zet Quartier de lezer niet alleen boeiende liefdesoverdenkingen voor, maar gunt hij hen ook een blik in het wel en wee van het moderne monnikenbestaan.

Lees verder »
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development