Home » Auteursarchief: Redactie

Auteursarchief: Redactie

Opera over Hildegard von Bingen, powervrouw uit de 12e eeuw

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) is vooral bekend als mystica, feministe avant la lettre en abdis. Maar ze was ook de eerste vrouwelijk componiste. Haar mysteriespel Ordo Virtutum is feitelijk de allereerste opera ooit geschreven en veel van haar liederen worden nog altijd overal ter wereld uitgevoerd. De nieuwe opera ‘Hildegard – opera van nu, gregoriaans van toen’ stapt ...

Lees verder »

Dag van de Inspirerende Film (a.s. zondag, Nijmegen)

Zondag 4 november staat het Nijmeegse filmhuis LUX in het teken van de Dag van de Inspirerende Film. Dit eendaagse filmfestival beleeft dan zijn 20ste editie. Thema: Elkaar raken. Hoofdspreker op de dag is  René ten Bos, Filosoof des Vaderlands. Hij zal in samenspraak met het publiek reflecteren op één van de getoonde films (‘The Insult’).

Lees verder »

Religiejournalistiek is in crisis

De Bezieling bestaat vijf jaar. In dat kader besteden we aandacht aan religie & media. Vandaag betoogt theoloog Frank Bosman dat religiejournalistiek klem zit en wel op meerdere fronten: “Ze zit klem tussen de onrealistische eisen die journalisten zichzelf hebben opgelegd enerzijds, en de dwingende manier van denken (over zowel religie als journalistiek) in wetenschap en maatschappij anderzijds.”

Lees verder »

De Tafel van Hoop

De jongerenafdeling van Stek (Stichting Stad en Kerk in Den Haag) heeft op allerlei plekken in de stad Tafels van Hoop georganiseerd: een gezamenlijke maaltijd in combinatie met bezinning en ritueel, geïnspireerd door het aloude kerkelijke avondmaal of de eucharistie. De ‘formule’ van de Tafel van Hoop wordt op vrijdag 29 oktober door middel van een nieuwe website gepresenteerd en ...

Lees verder »

Het wonder van de werkelijkheid

Je kunt feeling hebben voor het wonder van de natuur zonder in God te geloven. Religieuze gevoeligheid en atheïsme sluiten elkaar niet uit. Voor de atheïst staan meer opties open dan een koud nihilisme. De natuur is grootser dan de natuurwetenschap. Natuurwetenschap verklaart verschijnselen binnen de natuur, maar put haar volheid daarmee niet uit. En bovenal: de natuurwetenschap verklaart niet ...

Lees verder »