Home » Auteursarchief: René Grotenhuis (pagina 18)

Auteursarchief: René Grotenhuis

Naastenliefde kun je niet aan de staat overlaten – Jumbokerst (2)

De Jumbo-kerstreclame is niet bij iedereen goed gevallen (zie ook column van Erik Borgman). Hij ademt te veel een sfeer van bedeling en aalmoes. Maar is het ook niet een beeld van de participatiesamenleving, waarin wij burgers zelf de handen uit de mouwen steken en zorg en naastenliefde niet meer wegregelen via de overheid alleen? De participatiesamenleving roept onzekerheid op ...

Lees verder »

Schaalvergroting rk kerk laat gemeenschappen uiteenvallen

In schamele kerkjes, half af of door schimmel en termieten aangevreten. Overal ter wereld maakte René Grotenhuis eucharistievieringen mee. En hij ondervond: alles draait om de gemeenschap. “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn…” Waarom kiest de rk kerk in Nederland dan voor schaalvergroting, waarbij gemeenschappen uiteenvallen of opgaan in anonieme verbanden? Iets meer innovatie en tegencultuur ...

Lees verder »

Waarheid of relatie? – Wat speelde er tijdens de mondiale bisschoppenvergadering (synode)?

In Rome kwamen begin deze maand circa 250 bisschoppen uit heel de wereld samen om hun visie en pastorale beleid ten aanzien van huwelijk en gezin te bespreken. De bijeenkomst (een buitengewone synode) was ingelast door de paus Franciscus ter voorbereiding van een reguliere drie- of vierjaarlijkse bisschoppenvergadering (gewone synode) over hetzelfde onderwerp die voor 2015 gepland staat. Wat speelt ...

Lees verder »

Het kleinste kwaad: bommen op IS?

Soms valt er geen zuiver goede keuze te maken en moet je kiezen uit twee kwaden. Al dan niet militair ingrijpen is zo’n dilemma. René Grotenhuis maakte het mee in Afghanistan. En nu doet zich het dilemma weer voor in de strijd tegen de wreedheden van IS. Is er heil te verwachten van nog meer militair geweld? Maar niets doen ...

Lees verder »

Het Kwaad en de Verrijzenis

Wat helpt als het metafysische Kwaad ons weer eens aanstaart? René Grotenhuis laat zich inspireren door de levensfilosofie van een Russische Krijgsgevangene uit de Tweede Wereldoorlog. Sterker dan het Kwaad is dat kleine korreltje menselijkheid, ‘de menselijkheid van God’, dat tegen de verdrukking in steeds opnieuw weer herrijst.

Lees verder »