Home » Auteursarchief: Rob van der Zwan

Auteursarchief: Rob van der Zwan

Inspirerende gids voor hedendaags christendom, ontsierd door te grote stelligheden

“Een meesterlijk boek”, zo typeert Rob van der Zwan ‘Vreemdelingen en priesters’, een boek over kerk-zijn anno nu van zijn collega-missioloog Stefan Paas. Toch kraakt hij ook enkele harde noten. Met een zeker optimisme omarmt Paas de minderheidspositie van de huidige kerken: de kerk is per definitie het zuurdesem, nooit het hele brood. Maar in deze bescheidenheid schuilt ook een pretentie: het onzalige idee van ...

Lees verder »

Zingeving in het werk van Louis Couperus

Louis Couperus

Bij gelegenheid van Couperusjaar 2013 schreef Bas Heijne een diepzinnig essay over zingeving in leven en werk van Louis Couperus. Maar is Heijnes conclusie dat de grote schrijver wanhopig zocht naar zin in een zinloos bestaan wel terecht? Rob van der Zwan denkt van niet. Couperus vond meer zin dan Heijne voor waar wil houden. Weerspiegelt Heijnes conclusie niet eerder ...

Lees verder »