Home » Auteursarchief: Taede Smedes

Auteursarchief: Taede Smedes

Is God een kwantumfysicus?

Kwantumfysica heeft iets geheimzinnigs. Kan deze fysica – over de elementaire bouwstenen van onze wereld – iets zeggen over God? Anselm Grün en zijn natuurkundige broer Michael menen van wel. Zij schreven samen het zojuist in het Nederlands vertaalde boek ‘God en kwantumfysica’. Het boek getuigt van een aansprekend mystiek wereldbeeld en bevat mooie opmerkingen over een veranderend godsbeeld, maar wordt dat alles ...

Lees verder »

Zingeving is een privézaak die ons allen aangaat

‘Religie is terug!’ Het is een slogan die je zo vaak hoort dat het een dooddoener is geworden. Maar klopt die slogan ook? Is religie werkelijk terug in onze westerse samenleving? Ja en nee, zegt Hans Boutellier in zijn recent verschenen boek Het seculiere experiment. Religieus geloof is een privé-zaak geworden en niet langer een bepalend element in onze samenleving. ...

Lees verder »

Het religieuze atheïsme van John Dewey

Geloven in God als ‘bovennatuurlijk wezen’ is trekken aan een dood paard. Het is ongeloofwaardig geworden. Dat stelde de beroemde Amerikaanse filosoof John Dewey al in 1934. Maar daarmee is het religieuze nog niet onzinnig. Het religieuze kenmerkt zich door een manier van in het leven staan, waarbij je je als individu ingeweven voelt “in het tapijt van het universum”. Nog ...

Lees verder »

Na Thomas ging het mis – filosofie voor theologen

Het boek ‘Uit liefde voor wijsheid’ van de Britse theoloog Andrew Davidson is verplichte kost voor de (amateur)theoloog, oordeelt recensent Taede Smedes. Niet dat het boek volmaakt is, maar het maakt goed duidelijk dat je in de christelijke theologie niet om de filosofie heen kunt. “Gods openbaring in de Bijbel en in Jezus van Nazareth mag het élan vital van ...

Lees verder »

Atheïst pleit voor religie zonder God

Atheïsten laten zich niet graag een geloof aanleunen. Toch kunnen atheïsten best gelovig – althans religieus – zijn, stelt de Amerikaanse filosoof Ronald Dworkin. Het gaat hem niet om het flauwe woordenspel dat atheïsten ook iets ‘geloven’ (namelijk dat God niet bestaat), maar om het idee dat je ook zonder geloof in God een religieus-metafysisch wereldbeeld kunt verdedigen.

Lees verder »