bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Kijk- en luistertip » Buurt- en straatpastoraat in beeld

Buurt- en straatpastoraat in beeld

In de gevarieerde wereld van religieus-kerkelijke initiatieven nemen buurtpastoraat, inloophuizen en drugs- en straatpastoraat een eigen plaats in. In de korte documentaire film ‘Eigen kracht bij kwetsbaarheid’ komen vier Limburgse initiatieven in beeld: schuldhulpverlening, een lief-en-leedgroep, een nachtopvang en een inloophuis. De film is geproduceerd door het Netwerk DAK, een netwerk waarin het buurtpastoraat en de inloophuizen verenigd zijn.

Religieus-kerkelijke initiatieven heb je in soorten en maten. Naast de parochies en gemeenten waar je terecht kunt voor een zondagse viering heb je spirituele centra, stadskerken en onafhankelijke ekklesiagroepen, je heb kloosters en abdijen, migrantenkerken en evangelische kerken.

Kwetsbare wijken

In deze opsomming mogen het buurtpastoraat, de inloophuizen, het drugs- en straat pastoraat niet ontbreken. Het gaat om religieus-maatschappelijke organisaties die ieder op eigen wijze ontmoeting, hulp en ondersteuning bieden aan buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. Ontmoeting, zingeving, geestelijke zorg en presentie zijn kernwoorden voor deze initiatieven.

Netwerk

Veel van deze organisaties zijn verenigd in het Netwerk DAK. Ruim 100 inloophuizen en instellingen voor buurt-, drugs- en straatpastoraat in Nederland en België zijn bij het netwerk aangesloten. Zo’n honderd theologisch en agogisch geschoolde medewerkers en duizenden vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om steun, ontmoeting en bezieling te realiseren.

Het netwerk Dak brengt de lokale organisaties met elkaar in contact, ondersteunt ze bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit en treedt op als belangenbehartiger in het publieke domein (bij beleidsmakers, fondsen en dergelijke).

Onlangs produceerde het netwerk een kort film van 15 minuten (zie hierboven) waarin vier Limburgse initiatieven in beeld worden gebracht: schuldhulpverlening, een lief-en-leedgroep, een nachtopvang en een inloophuis. In Limburg biedt de Dienst Kerk en Samenleving extra ondersteuning.

Meer info: netwerkdak.nl, Helma Hurkens (secretariaat), telefoon: 06 3 71 929 76, e-mail: secretariaat@netwerkdak.nl

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development