Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Bijbels

Bijbels

Bodem zijn

Opvoeden is een vruchtbare bodem zijn onder het bestaan van je kind, zodat het zich kan voeden en wortelen, zegt Marga Haas. Geen eenvoudige opgave. Het vraagt heel wat om grond te zijn. Bovenal dat je zelf geworteld bent in goede grond. “Mijn wortels dringen steeds dieper door in de oergrond die God is, die de Liefde is, en ik drink ...

Lees verder »

Christus als goddelijke dimensie van ons bestaan

Tijdens een bibliodrama weigert Marga haar ‘schuld’ over te dragen aan ‘Jezus’, vanuit de gedachte: een ander mag niet opdraaien voor mijn fouten. Later realiseert zij zich: maakte ik Jezus zo niet tot enkel een ander? En is dat niet een beperkte blik op hem en tegelijk op mijzelf. Ik had de uitnodiging om mijn schuld te dragen kunnen zien ...

Lees verder »

Kaf en koren

Het kaf van het koren scheiden, is dat zoiets als de goeden en de slechten uit elkaar halen? Twee soorten mensen? Die gedachte komt snel op, maar klinkt ook dreigend, vindt Marga Haas. Is er een andere uitleg? Wie nauwkeuriger naar het proces van graan oogsten kijkt, ziet andere beelden: “Kaf en koren horen bij elkaar. Ze zijn samen één. ...

Lees verder »

Mijn ziel weet het zeer wel

Diep van binnen weet ik het – dat ik gedragen word. Maar ik ben me er zo weinig van bewust, zegt Marga Haas.  De ziel weet het. Op de bodem  van je bestaan ligt een rijkdom opgeslagen die niet verder komt dan die diepte. Tenzij je zelf ernaar toe gaat en onder ogen ziet wat daar leeft.

Lees verder »

Slaapverwekkende lijst

Matteüs begint zijn evangelie met een geslachtslijst. “Een imposante waslijst van potentie, vruchtbaarheid, viriliteit (…) ‘ik besta en ik doe bestaan’. Tot aan de veertigste naam. Daar opent Matteüs onze ogen en laat hij zien dat die menselijke bewijsdrang uiteindelijk op niets uitloopt.”

Lees verder »
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development