Home » Boeken (pagina 10)

Boeken

‘Hoe kon jij mijn vijand zijn?’ – De dood van Gérard Duval

Still uit verfilming 'Im Westen nichts Neues'

Een onvergetelijk boek, oordeelt Wim Reedijk over deze klassieker onder de oorlogsliteratuur. Maar waar gaat ‘Im Westen nichts Neues’ van Erich Maria Remarque eigenlijk over? Over de waanzin van de oorlog, de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder? Over schuld? Over doden of gedood worden? Of gaat het over het verschil tussen idee en werkelijkheid, tussen ideologie en het echte leven van ...

Lees verder »

Zingeving is een privézaak die ons allen aangaat

‘Religie is terug!’ Het is een slogan die je zo vaak hoort dat het een dooddoener is geworden. Maar klopt die slogan ook? Is religie werkelijk terug in onze westerse samenleving? Ja en nee, zegt Hans Boutellier in zijn recent verschenen boek Het seculiere experiment. Religieus geloof is een privé-zaak geworden en niet langer een bepalend element in onze samenleving. ...

Lees verder »

Het Tweede Vaticaans Concilie, naverteld voor breed publiek

Wie (bijna) alles over het Tweede Vaticaans Concilie wil weten kan goed terecht bij het boek van Mathijs Lamberigts en Leo DeClerck. Voor breed publiek en met vaart geschreven, onpartijdig en met relativeringsvermogen, zo oordeelt Lodewijk Winkeler. “Beginnend met een ruime blik op de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen die volgden op, en deels ook veroorzaakt waren door, de Tweede Wereldoorlog ...

Lees verder »

Ontmoet een vreemde – Drie boeken en een reisgenoot

In de trein, maar ook in boeken ontmoet Marinus van den Berg graag anderen. Praten met vreemden, het vreemde toelaten, vinden we in eerste instantie misschien lastig, beangstigend soms. Maar als je af en toe een praatje maakt met vreemden zul je merken dat het simpelweg ten goede komt aan je humeur. Geen vrome gedachte, maar door onderzoek bewezen. Ook dat kun je ...

Lees verder »

Inspirerende gids voor hedendaags christendom, ontsierd door te grote stelligheden

“Een meesterlijk boek”, zo typeert Rob van der Zwan ‘Vreemdelingen en priesters’, een boek over kerk-zijn anno nu van zijn collega-missioloog Stefan Paas. Toch kraakt hij ook enkele harde noten. Met een zeker optimisme omarmt Paas de minderheidspositie van de huidige kerken: de kerk is per definitie het zuurdesem, nooit het hele brood. Maar in deze bescheidenheid schuilt ook een pretentie: het onzalige idee van ...

Lees verder »