Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Ekklesia’s

Ekklesia’s

Samen geloven – Zeven portretten van ‘vrije-opstelling-kerken’

Al sinds de jaren zestig kiezen sommige katholieke gemeenschappen voor een ‘vrije opstelling’, los van de officiële kerkelijke structuren. Opvallend is dat hun aantal de laatste jaren sterk is toegenomen. In opdracht van Mariënburg ging Theo van de Kerkhof op onderzoek uit en bracht het ‘nieuwe samen’ aan de basis van de katholieke kerk in beeld. Zeven portretten van ‘vrije-opstelling-kerken’.

Lees verder »

‘Ga je eigen weg’ – Slotbeschouwing

In opdracht van Mariënburg – een vereniging van kritische katholieken – bracht Theo van de Kerkhof zeven ‘vrije-opstelling-kerken’ in beeld: lokale gemeenschappen van katholieke origine die zich losmaakten van het gezag van de bisschoppen. In een slotbeschouwing trekt hij conclusies en geeft hij commentaar. “De verzelfstandiging wordt als een vorm van vrijheid en zelfbewustzijn ervaren die trouw aan de traditie niet in de weg staat.”

Lees verder »

Jonge Kerk Roermond: Alles voor en door de gemeenschap

Al sinds de jaren zestig kiezen sommige katholieke gemeenschappen voor een ‘vrije opstelling’, los van de officiële kerkelijke structuren. De Jonge Kerk in Roermond is een van de vroegste onafhankelijke gemeenschappen. “Het woordje geldigheid moet je doorstrepen. Dan ben je vrij en word je samen een gemeenschap.”

Lees verder »

San Salvator Den Bosch: Elk blad ademt de boom tot leven

Al sinds de jaren zestig kiezen sommige katholieke gemeenschappen voor een ‘vrije opstelling’, los van de officiële kerkelijke structuren. De San Salvator gemeenschap verklaarde zich drie jaar geleden onafhankelijk na een conflict met het bisdom Den Bosch. “Ik voel me niet afgescheiden van de katholieke kerk. Ik voel me iemand tegen wie is gezegd: ‘voor jou is hier geen plaats meer’.”

Lees verder »

Werkhofgemeenschap Werkhoven: Open, oecumenisch, augustijns

Al sinds de jaren zestig kiezen sommige katholieke gemeenschappen voor een ‘vrije opstelling’, los van de officiële kerkelijke structuren. Hoewel pas sinds 1996 officieel onafhankelijk gaat de Werkhofgemeenschap al sinds de jaren zestig haar eigen oecumenische weg. “Wat mij aan de orthodoxie stoort, is dat ze mensen uitsluit.”

Lees verder »
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development