Home » Marinus blogt

Marinus blogt

“In de strijd tegen goddeloosheid sterft de empathie aan het kruis van het eigen gelijk”

In het christendom staat allereerst de lijdende Christus centraal, niet de verrezene, maar de lijdende. Aldus theoloog Tomas Halik. Marinus van den Berg neemt dit – de lijdende mens nabij zijn – tot uitgangspunt van zijn beschouwing over de Nashville-verklaring. Oog voor elkaars lijden leidt tot empathie en empathie kan leiden tot eerbied voor elkaars soms vreemd aandoend anders zijn. ...

Lees verder »

Hoofdpijn of kindeke wiegen?

De confronterende schilderijen van Ad Gerritsen in het Haagse Gemeentemuseum bezorgden Marinus van den Berg hoofdpijn. In kersttijd wil je graag een lieflijker tafereel. Een levende kerststal met een pasgeboren baby. Er is niks mis met het bewonderen van wat mooi en krachtig is. Maar dat kind in de kribbe kent een vervolgverhaal. Het kreeg ook hoofdpijn van wat het ...

Lees verder »

Decembermijmering

Marinus van den Berg mijmert over de kerstmaand, of moet je zeggen wintermaand? Over Black Friday, zwartepiet, advent, kerst en Driekoningen. “Adventtijd  (vanaf zondag 2 december) is tijd voor een nieuwe taal in een wereld die meer beheerst lijkt te worden door uitsluiten dan door meedoen. Een taal waarin verscheidenheid en rekening houden met elkaar wordt gezien als rijkdom en ...

Lees verder »

Alom gedenken – Verwijlen bij Allerzielen

Allerzielen verbindt. De datum 2 november is een algemene gedenkdag geworden. Kerkelijk en niet-kerkelijk, protestant, moslim of katholiek, allen staan stil bij wie hen ontvielen en, zo schrijft Marinus van den Berg, bij hen “die leven in de namen die we blijven noemen.”

Lees verder »

Is Nederland eenzaam?

Het is de Week tegen de Eenzaamheid. Marinus van den Berg plaatst daar kanttekeningen bij. Hij vindt het begrip te veralgemeniserend. “Mijn advies is om niets voor eenzamen te organiseren … Laten we vooral dingen doen die drempels verlagen, die verzamelen. Eenzaamheid verzamelt niet. Eenzaamheid hangt altijd samen met andere levensvragen.”

Lees verder »