bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Metafysica

Metafysica

De tragiek van Othello – Wantrouwen jegens een Liefde die ons overstijgt

In de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd gebeurde er iets essentieel in de menselijke kijk op de werkelijkheid en de wetenschappelijke benadering daarvan. Die omslag – te typeren als de overstap van ‘laatste vragen’ naar ‘voorlaatste vragen’ – maakte het ongekende succes van de wetenschap mogelijk. Maar de moderne mens betaalde ook een prijs. Existentiële vragen die ...

Lees verder »

Het wonder van de werkelijkheid

Je kunt feeling hebben voor het wonder van de natuur zonder in God te geloven. Religieuze gevoeligheid en atheïsme sluiten elkaar niet uit. Voor de atheïst staan meer opties open dan een koud nihilisme. De natuur is grootser dan de natuurwetenschap. Natuurwetenschap verklaart verschijnselen binnen de natuur, maar put haar volheid daarmee niet uit. En bovenal: de natuurwetenschap verklaart niet ...

Lees verder »

Waarom bestaat God?

Als Emanuel Rutten één vraag aan God zou mogen stellen dan zou dat deze zijn: “God, weet U waarom U bestaat? Kent U de ultieme reden en laatste grond voor uw eigen bestaan?” Dát God bestaat, daarvoor zijn redelijke argumenten aan te voeren. Maar  waarom God bestaat, blijft voor ons mensen principieel onbeantwoordbaar. Dat neemt niet weg dat het redelijk ...

Lees verder »

Dat wat zich toont – Filosoferen over niet-feitelijke waarheden

Dat de nogal gangbare postmoderne relativering van de waarheid ook op grenzen stuit, bleek onlangs toen een minister moest aftreden vanwege een pragmatisch leugentje om bestwil. Waarheid doet ertoe. In deze beschouwing staat filosoof Emanuel Rutten, in navolging van Wittgenstein, stil bij een bijzonder aspect van de waarheid: de niet-feitelijke waarheid. Het gaat om een waarheid die zich aan de ...

Lees verder »

De vraag naar het lijden

Volgens de Franse schrijver Michel Houellebecq is het lijden de essentie van het bestaan. Ook het christendom is doordrongen van de alom aanwezigheid van het lijden. Maar toch heeft het lijden daar niet het laatste woord. Volgens filosoof Emanuel Rutten hoeven we het negatieve in de wereld niet te ontkennen om tot het positieve te kunnen besluiten. Er is een goddelijk perspectief mogelijk dat ...

Lees verder »
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development