Home » Spiritualiteit (pagina 10)

Spiritualiteit

Wie Jezus volgt, kan niet in oorlog zijn

Vorige week preekte Erik Borgman over het koningschap van Christus (naar aanleiding van het kerkelijk hoogfeest van ‘Christus Koning van het Heelal’, 22 november). Wat is dat voor een koningschap? En wat is dat voor een macht die aan deze ‘Koning van het Heelal’ toekomt? Vreemd genoeg is dat geen overtreffende trap van de macht die wij in de wereld ...

Lees verder »

“Laten we de hoop ondanks alles aanblazen”

“Wat er in de wereld van nu gebeurt – Parijs, de vluchtelingenstroom – heeft zijn weerslag op de microwereld van mensen die kwetsbaar zijn”, zegt Marinus van den Berg. Daarom zoekt hij naar woorden van bemoediging juist nu we met stomheid geslagen zijn. We moeten proberen de hoop ondanks alles aan te blazen als een bezielend vuur. Een vuur dat ...

Lees verder »

Goddelijk moederschap bij Augustinus: voeding voor de zoekende ziel

Kerkvader Augustinus was er vertrouwd mee: de traditie waarin wijsheid werd gezien als een vrouwelijke, voedende gestalte én als een aspect van God. In deze traditie figureert Jezus als gezant van moeder Wijsheid, hij vertegenwoordigt haar genadige goedheid. Wat moedermelk is voor baby’s is Jezus voor nieuwkomers in het christelijk geloof. Kitty Bouwman stuitte in haar promotieonderzoek op deze bijna verborgen ...

Lees verder »

“Aan Jezus hebben de eerste christenen God ontdekt”

“Filmakers begrijpen soms beter de essentie van het christendom dan moderne gelovigen”, zegt theoloog Martien Brinkman. “Waar menselijk drama speelt, zie je dat christusmotief opduiken. Het is blijkbaar een fascinerend gegeven dat een mens zich zo kan geven aan anderen dat hem dat de kop kost.” Aflevering 2 in de serie over de geloofsbelijdenis: Wat geloven christenen als ze zeggen in ...

Lees verder »

Meer dan Platland – Over een ‘gelovige’ opvoeding

Hoe voed je je kinderen op? Heb je gefaald als ze jouw christelijke geloofswereld achter zich laten? Leven onze kinderen in een oppervlakkige wereld, zoals in de parabel Flatland? Uiteindelijk, zegt Josha Zwaan, geloof ik niet in een God die ongelovigen uitsluit. “Mijn kinderen hangen geen enkele religie aan, maar geven hun sjaal en muts weg aan een bibberende vreemdeling.” ...

Lees verder »