Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Waar is God? (pagina 4)

Waar is God?

“Kom dan van het kruis af” – Goede Vrijdag steekt

Waarom grijpt God niet in? In de cirkels van geweld in Rwanda, in Syrië? In het onbevattelijke brein van die co-piloot? Het christendom heeft deze existentiële vragen in het centrum van zijn beschouwen geplaatst. Waar was God toen Jezus aan het kruis hing? Datzelfde christendom geeft twee antwoorden. Er is het harde antwoord van Goede Vrijdag: nee, God grijpt niet in. ...

Lees verder »

Jos Moons, jezuïet, theoloog en pastor: ‘God zet geen kopjes thee’

Jos Moons (34) is priester, jezuïet en studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology. Aan diezelfde instelling werkt hij aan een proefschrift over de Heilige Geest. Moons pleit voor meer verinnerlijking in de kerk: “Op het vlak van de innerlijkheid is God verrassend makkelijk te vinden.” Deel 8 in de Volzin-interviewserie ‘Jonge Denkers’.

Lees verder »

God is niet groot

Hoe verward moet je zijn om te denken dat je de goede God dient door zoveel leed aan te richten. Valt hier nog tegenin te argumenteren? Hoeveel woorden zijn hier nog te vinden? Verpleeghuispastor en schrijver Marinus van den Berg vond deze. Vanochtend stuurde hij onderstaand gedicht in. Een reactie op de aanslag in Parijs op de redactie van het ...

Lees verder »

Toets je wereldbeeld: zeven kritische vragen

Niet ieder wereldbeeld – basisverhaal over het leven – is even redelijk. Sommige zijn redelijker dan andere. Moet een wereldbeeld dan redelijk zijn? Ja, in zekere zin moet dat, althans: de onredelijke kanten van je wereldbeeld lopen vroeg of laat stuk op de praktijk van het leven. Maar waar moet een redelijk wereldbeeld dan aan voldoen? Gaat het om wetenschappelijke rationaliteit? ...

Lees verder »

‘De nacht is ook een zon’ – Het sacrale bij Georges Bataille

Als jongeman is de Franse schrijver, dichter en filosoof Georges Bataille getuige van de gruwelijke dood van een in die tijd beroemde torero. De aanblik van het brute geweld roept angst en weerzin op, maar tegelijk ook fascinatie. Het gruwelijke stoot af, maar trekt ook aan, zo moet Bataille erkennen. Deze ambivalentie herkent hij eveneens in ervaringen van erotiek, kunst ...

Lees verder »
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development