bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Bijbels » De menigte

De menigte

Nu samenkomen in groepen bij wet verboden is, is het interessant om met een spirituele bril te kijken naar menigtevorming. Bij meester Eckhart, zegt Marga Haas, staat menigte altijd tegenover de eenheid die God is. “De menigte is bij hem altijd de veelheid van dit aardse, tijdruimtelijke bestaan. En die veelheid brengt je niet dichter bij God. Sterker, de veelheid leidt je af, versplintert je, verstrooit je.” Biedt deze tijd van beperking ook een kans?

Door Marga Haas

Bij Marcus 2,4

Het zingt rond in de stad: ene Jezus van Nazareth heeft iemand die aan huidvraat leed, genezen. Een wonder! Iedereen die aan iets lijdt, dromt samen rond Jezus. Op zoek naar genezing, op zoek naar heelwording. En als er niets is om te laten genezen, is er wel de nieuwsgierigheid die bevredigd moet worden. Kortom: het is druk in en rond het huis waar Jezus is. Er zijn zoveel mensen, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer is.

Nu is er ook een man die verlamd is. Ook hij wil kijken of Jezus iets voor hem kan betekenen. Hij wordt door vier vrienden op een draagbed vervoerd. Maar ze komen het huis niet in. Er staat een menigte tussen de verlamde op het draagbed en Jezus in.

Een menigte, die je in de weg staat als je op zoek bent naar heelwording. Het is een veelzeggend beeld als je de preken van Meester Eckhart in het achterhoofd hebt. De menigte is bij hem altijd de veelheid van dit aardse, tijdruimtelijke bestaan. En die veelheid brengt je niet dichter bij God. Sterker, de veelheid leidt je af, versplintert je, verstrooit je.

De menigte staat altijd tegenover de eenheid die God is. In God is alles een, is alles heel. God is de Ene, uit wie alles voortkomt en in wie alles terugkeert. De bron en het doel van alle leven. Als je dat scherp voor ogen houdt, ga je zien hoezeer alles wat niet-God is, je afhoudt van God. Hoezeer die veelheid tussen jou en God in staat en je het zicht op God belemmert, jou de weg naar God verspert. Eén weg is er: je onthecht opstellen tegenover alles wat niet-God is.

Eckhart zegt het zo: ‘Laat alles wat menigte is achter je en keer terug naar de oorsprong en de grond waaruit je gekomen bent.’ Voor alle zekerheid: het gaat erom een keuze te maken: waarop ben ik gericht? Waaraan geef ik mijn aandacht? Een oproep om de weg naar binnen te gaan.

————————

Marga Haas publiceert elke twee weken een korte overweging bij een bijbeltekst op haar blog ‘Parelduiken in de bijbel’. Zie: margahaas.nl/parelduiken-in-de-bijbel

Marga Haas heeft de volgende retraites op haar programma staan:

  • Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 juni een retraite rond Meester Eckhart in het Donimicanenklooster in Huissen
  • Van woensdag 9-vrijdag 11 september een retraite met als titel: ‘Leven van binnenuit’ in het Donimicanenklooster in Huissen

Meer informatie over deze (en meer) activiteiten: margahaas.nl/agenda

Print Friendly, PDF & Email

2 reacties

  1. De veelheid is niet alleen maar een belemmering om je met God – de Eenheid – te verenigen, maar ook een mogelijkheid bij uitstek. al wat is en wat deel uitmaakt van het vele (alle zijnden) hebben één ding gemeenschappelijk: het Zijn zelf. Zo gezien verwijzen de vele dingen alle op zichzelf naar de Ene, de bron van waaruit zij voortkomen. Alle dingen kunnen zo gezien de richting wijzen naar God i.p.v. ons te verstrooien. Je moet ze slechts niet verwarren met God, zoals een anwb-bord met daarop ‘Amsterdam’ ook niet de Plaats zelf is, maar ons wijst steeds weer verder te gaan, de goede richting in. Als Meester Eckhart het heeft over gelatenheid, bedoelt hij niet dat wij de dingen enkel maar moeten loslaten en ons moeten afwenden van de veelheid der dingen. Met loslaten bedoelt hij m.i. dat we enerzijds de dingen er kunnen laten zijn, en anderzijds dat wij onszelf met de vele dingen – ook de negatieve zoals de coronacrisis – loslaten in God en ons toevertrouwen aan zijn bewaring. Met als doel dat Hem te laten werken door onszelf als instrument in zijn handen te geven om zijn wil in en doorheen ons te voltrekken. Gelassenheit betekent vooral: onszelf met al wat is toevertrouwen aan Gods werkzame aanwezigheid in en door ons heen. Dat is de enige manier waarop zijn koninkrijk gestalte kan krijgen onder ons hier in zijn schepping.

  2. Eckhart Tolle, een licht in onze katholieke kerk en voor allen ! En op basis van zijn wijsheid, inzicht en principes moet het mogelijk zijn om verouderde inzichten en principes van het Katholiek geloof los te laten of te zuiveren…Men doet toch geen jonge wijn in oude zakken… Een jonge moeder-kerk staat klaar om in de plaats van het oude binnen te treden ! Zij is geroepen om beeld van God te zijn in de harten van velen ! Zo komt de triomftocht van LIEFDE in beweging om het Rijk Gods op de eerste plaats zichtbaar te stellen in ieder mens… E pluribus Unum…Unum in diversitas…Amen.

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development