bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Bijbels » Een brandend hart
Emmaüsgangers door Caravaggio (1601).

Een brandend hart

“Hoe vaak gebeurt het mij eigenlijk? Dat God in het spel is, me rakelings nabij is – en ik het niet opmerk?”  Die vraag stelt Marga Haas zichzelf naar aanleiding van het evangelieverhaal van de Emmaüsgangers: “Waarom hebben we hem niet eerder herkend? Brandde ons hart niet in ons?”

Door Marga Haas

Bij Lukas 24,13-32 en Psalm 139,6 en 14

Twee mannen zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Een derde voegt zich bij hen. Ze spreken met elkaar over wat er de afgelopen dagen is gebeurd en hij legt hen de Schriften uit. Ze nodigen hem uit om bij hen thuis te eten en te overnachten. Als hij het brood breekt en met hen deelt, herkennen ze hem. Het is de Opgestane. En direct verdwijnt hij.

Hun reactie is er niet een van verbazing over zijn verschijnen en verdwijnen. “Heb jij hem ook gezien? Was hij het echt?” “Hé, hij was hier toch net? Waar is hij zo snel gebleven?” Nee, ze zijn wel verwonderd, maar vooral over zichzelf. “Waarom hebben we hem niet eerder herkend? Brandde ons hart niet in ons?”

Hun hart wist het! Ergens in de mannen ging een bel: “Let op! Hier is meer aan de hand!” Maar ze hoorden de bel niet. Of ze hoorden hem wel, maar negeerden hem. Of ze waren niet oplettend genoeg. En direct is daar deze vraag: Hoe vaak gebeurt het mij eigenlijk? Dat God in het spel is, me rakelings nabij is – en ik het niet opmerk? Gewoon, omdat mijn aandacht bij andere zaken is? Hoe vaak brandt mijn hart niet in mij zonder dat ik het opmerk?

Vrij naar Psalm 139: ‘God gaat ons kennen te boven, maar mijn ziel – díe weet.’ Als ik leef aan mijn ziel voorbij, als ik geen aandacht schenk aan de bewegingen van mijn ziel, is het geen wonder dat ik God nooit ervaar. Dan leef ik aan God voorbij.

Wij zien God niet met onze ogen. Als we God willen ‘zien’, moeten we leren met ons innerlijke oog te kijken. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat kún je namelijk al – je hart brandt in je zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen. Je moet alleen leren opmerken dat het gebeurt.

 

Marga Haas publiceert elke twee weken een korte overweging bij een bijbeltekst op haar blog ‘Parelduiken in de bijbel’. Zie: www.margahaas.nl

Marga Haas spreekt over Meester Eckhart

Een praktische benadering van de mystiek, in het bijzonder die van de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart.
Datum: zaterdag 25 mei
Tijd: 10.30-14.00 uur
Locatie: De Ark, Aakstraat 60/Banne Buikslootlaan 63c, Amsterdam-Noord
Kosten: € 10,- (incl. koffie/thee, eenvoudige lunch)
Opgeven bij: Annemarie van Wijngaarden: j.a.m.vanwijngaarden@planet.nl

Print Friendly, PDF & Email

1 reactie

 1. Alles hangt natuurlijk af van het begrip, de definitie die je hanteert van G’d. En uitsluitend dáár zal men Hem/Haar/Het bevroeden of zelfs ontmoeten. Dus in:
  – De bodem onder ons bestaan?
  – De Albeheerser (van het positieve, het negatieve, allebei)?
  – God, G’d of de Duitse Gott?
  – De Naam? Adonai? Jehova?
  – Jahwe (Alfa en Omega; Hij die was, is en zal zijn)?
  – De God van de hemelse legerscharen/hemellichamen?
  – Niet in storm, aardbeving, vuur, zelfs niet ‘In de zachte bries’ (1 Kon.19)
  – In de absolute stilte?
  – In het oceanische gevoel, opgaande in Al-eenheid?
  – Ervaarbaar in de meest onthechte overgave, zelfgave, liefdeservaring?
  – Als De Liefde zelve? De ‘geluk- & innerlijke vredebrenger’ bij tij en ontij?
  – Of ben je er bevreesd voor, en wil je er eigenlijk helemaal van af?
  – Men kan G’d ook laten voor wat ‘het’ is: een mysterie: ontzag- c.q. vreeswekkend, tevens fascinerend, maar ook liefde en dankbaarheid opwekkend als men op-zijn/haar-best is (onthecht liefdevol, open, vrij, in het hier & nu)!
  Het staat eenieder vrij om te kiezen.
  Ik prefereer hier (de) Jezus(traditie) te volgen, die Hem zich (qua presentie en werkzaamheid) voorstelt als een Liefdevolle Vader/Moeder die altijd aanwezig is en dus voor eenieder steeds bereikbaar middels onze geest en hart. Eckhart c.s. leiden daar helaas van af. Liefde en dankbaarheid, geborgenheid zijn voor mij belangrijker dan wat superintellectuelen bij elkaar dachten of denken!

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development