bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Samen Lokaal » Ekklesia Tilburg: samen vieren of het ‘leerhuis’ in

Ekklesia Tilburg: samen vieren of het ‘leerhuis’ in

Soms lijkt het ‘ieder voor zich’ als het om religie, spiritualiteit of levensbeschouwing gaat. Toch is er nog heel wat ‘samen’ te vinden. Kijk in je eigen buurt om de hoek en je vindt vrijwel zeker een of ander lokaal initiatief. Onder de noemer ‘Samen Lokaal’ brengt de Bezieling komende tijd beknopte portretten van lokale groepen. Vandaag Ekklesia Tilburg. Daar kun je terecht voor vieringen, voor een leesgroep, of gespreksavond. “Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, herkomst of levenswijze.”

Door Huub Evers

Ekklesia Tilburg bestaat sinds 2013 als een onafhankelijke, oecumenische, pluriforme en gastvrije geloofsgemeenschap. Ze stelt haar deuren uitdrukkelijk open voor mensen uit de Tilburgse samenleving en daarbuiten. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, herkomst of levenswijze. Ekklesia Tilburg zoekt haar inspiratie in de christelijke traditie, in de Schriften (Bijbel) en in het samen maaltijd vieren in navolging van Jezus van Nazareth.

Vieringen

De vieringen van Ekklesia Tilburg zijn op zondagochtend om 11.45 uur in de Opstandingskerk in Tilburg. Ze worden gekenmerkt door bijbellezing, schriftuitleg en het breken en delen van brood en wijn. Er wordt gebeden en (samen met het koor of cantores) gezongen, vooral de liturgische liederen van Huub Oosterhuis, maar ook eigen en ander hedendaags liturgisch repertoire.

Met deze vieringen van Schrift en Tafel wordt een traditie voortgezet die halverwege de jaren tachtig begon in Studentenkerk Maranatha. Veel huidige bezoekers van de vieringen waren lange tijd betrokken bij activiteiten van Maranatha.

Ekklesia Tilburg heeft een min of meer vaste groep van bijna tweehonderd regelmatige kerkgangers. Ongeveer een op drie is actief, bijvoorbeeld in bestuur, adviesraad of een van de werkgroepen.

Leerhuisactiviteiten

Het gebouw van Ekklesia Tilburg rust op vier pijlers. Naast vieren zijn dat leren, dienen en uitdragen. Het leren staat centraal in de werkgroep Geloofsverdieping, waar gewerkt wordt aan een programma om gemeenschapsleden en anderen ‘leerhuis’-activiteiten aan te bieden in de vorm van een leesgroep, gespreksavond of lezing.

De werkgroep Communicatie verzorgt zowel de interne als externe communicatie door middel van website, Rondzendbrief en perscontacten op regionaal en landelijk niveau. Ook organiseert deze werkgroep ‘bezoeken aan de buren’: kennismaken met geestverwanten en leren van elkaar. Ekklesia Tilburg is ook aanwezig op Twitter en Facebook.

De werkgroep Diaconie organiseert het bieden van hulp dichtbij en veraf. Dichtbij aan gemeenschapsleden die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van ziekenbezoek of vervoer. Veraf in de vorm van financiële ondersteuning van projecten.

De werkgroep Jeugd en Jongeren verzorgt de kinderkerk tijdens vieringen en zet samen met de puberclub Feniks ontmoetingen met leeftijdsgenoten op touw.

De werkgroep Facilitair organiseert en verricht alle praktische werkzaamheden rondom de zondagse vieringen.

De werkgroep Pastoraat houdt zich bezig met het bieden van pastorale zorg voor wie dat nodig hebben en op prijs stellen.

De werkgroep Liturgie gaat over de praktische en beleidsmatige kanten van de vieringen van Ekklesia Tilburg.

Meer informatie of aanmelden: info@ekklesiatilburg.nl, ekklesiatilburg.nl; ook te volgen via Twitter.

 

Stuur ook een portret in

Ook belangstelling om uw groep, gemeenschap of initiatief op de Bezieling te presenteren? Schrijf een bondig portret van uw groep in maximaal 400 woorden en mail dat aan redactie@debezieling.nl. Geef een korte typering van uw gemeenschap, welke activiteiten zijn er, voor wie zijn de activiteiten relevant, waar kunnen nieuwkomers terecht voor nadere informatie, aanmelding, introductie? Illustreer uw portret met foto´s of een kort filmpje.

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development