bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

Stichting Kerk Hardop

Jaarrekening 2020              
                 
                 
Balans                
                 
Activa 2018 2019  2020   Passiva 2018 2019 2020
Rabobank Rek. courant 627 738 1.650   Vrij vermogen -661 -1.875 -3.946
Rabobank Spaarrek. 2.027 2.027 2.027   Schulden op korte termijn 1.315 2.640 4.540
          Projectgift (nog niet uitgegeven) 2.000 2.000 3.082
                  Totaal 2.654 2.765 3.676                                          Totaal 2.654 2.765 3.676
                 
                 

 

Toelichting:

De Balans laat zien dat de vermogenspositie van de Bezieling precair is. Voor 2021 is het een belangrijke opgave van het bestuur die positie te verbeteren zodat er op termijn uitzicht ontstaat op een gezonde financiële basis.

 

Exploitatie overzicht            
                 
  2018 2019 2020          
Inkomsten                
   Bijdragen van lezers 9.962 9.379 12.152          
   Sponsors 8.869 7.000 5.000          
                                     Totaal 18.831 16.379 17.152          
                 
Uitgaven                
Hosting website 1.013 636 921          
   Reiskosten bestuur/redactie 139 113 94          
   Bankkosten 249 245 368          
   Eindredactie 15.600 16.584 17.490          
   Overige uitgaven 263 15 350          
                               Totaal 17.265 17.592 19.223          
                               Resultaat 1.566 -1.213 -2.071          
                 

 

Toelichting:

De bijdragen van lezers zijn in 2020 fors toegenomen, terwijl de bijdragen van sponsors (fondsen, congregaties) afnamen. Dat bevestigt de noodzaak om nog meer in te zetten op bijdragen van lezers en het laat ook zien dat dat mogelijk is.

Uit de uitgaven blijkt dat de vergoeding voor de eindredactie het leeuwendeel van de kosten (91%) te bedragen. Het werk van de eindredacteur is de garantie op kwaliteit en continuïteit. Bezuiniging op die post is daarom niet mogelijk.

Alle medewerkers aan de Bezieling doen dat zonder vergoeding. Zij ontvangen aan het eind van het jaar een bon als stoffelijke blijk van waardering voor hun inzet.

Het bestuur
juni 2021

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development