Home » Jaarverslag van de stichting Kerk Hardop 2018

Jaarverslag van de stichting Kerk Hardop 2018

De stichting Kerk Hardop heeft evenals de vorige jaren slecht één activiteit: het uitgeven van het e-magazine De Bezieling.nl.

In de verslagperiode is de lezerskring van de Bezieling opnieuw gegroeid, voor het vijfde jaar op een rij. In 2018 groeide het aantal unieke bezoekers van 56.606 naar 65.474, een groei van 16 %. Ook het aantal abonnees op de gratis halfmaandelijkse Nieuwsbrief nam toe van 1804 naar 1961, een groei van 9 %.

Op het personele vlak viel in 2018 het verlies van Bezieling-medewerker Gerard Zuidberg te betreuren. Hij overleed op zaterdag 2 juni 2018, in de leeftijd van 81 jaar. Gerard stond mede aan de wieg van de Bezieling. Het vaste medewerkersbestand bleef in 2018 verder constant: een team van negen vrijwilligers en de hoofdredacteur als freelancekracht. Verder leverde een kring van betrokken medewerkers incidenteel bijdragen en werd de samenwerking gecontinueerd met het Vlaamse Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL), dat zes keer per jaar verschijnt. Uit ieder nummer publiceert de Bezieling een artikel.

In het verslagjaar viel het eerste lustrum van de Bezieling. Op 4 oktober 2018 was de Bezieling vijf jaar online. Bij die gelegenheid verscheen een serie van vijf artikelen over religiejournalistiek. Onder de titel ‘Vijf jaar christelijke visie, inspiratie en bemoediging’ stond hoofdredacteur Theo van de Kerkhof stil bij het eigene van de Bezieling in het huidige medialandschap.

Het bestuur is twee maal bijeen gekomen. De hoofdredacteur was steeds aanwezig. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden gaat voort. Tips worden in dank aangenomen.

Het bestuur ziet de autofinanciering (door vrijwillige donaties van de lezers) van het e-magazine, gezien het boven gemelde resultaat over het verslagjaar, met vertrouwen tegemoet. Hierover meer in de toelichting bij de Jaarrekening.

Amstelveen, 21 februari 2019

Het bestuur van de stichting Kerk Hardop