bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Interview » Katholieke zenmeester Ruben Habito: “Boeddhisme en christendom gaan goed samen”

Foto Little Zoker

Katholieke zenmeester Ruben Habito: “Boeddhisme en christendom gaan goed samen”

Ruben Habito was jezuïet en missionaris in Japan. Tegenwoordig is hij zenmeester in Amerika. Op 15 november houdt hij een lezing tijdens het symposium ter gelegenheid van de 100-ste geboortedag van Edward Schillebeeckx, in de Nieuwe Liefde in Amsterdam. Lisette Thooft interviewde hem voor de website NieuwWij.nl. “Op de een of andere manier gaan christendom en boeddhisme heel goed samen: ze bevruchten elkaar.”

Door Lisette Thooft

habito web“Ik koester mijn katholieke geloof, maar op een nieuwe manier, juist door mijn zenbeoefening”, zegt voormalig jezuïet en zenmeester Ruben Habito. Wat die meerwaarde van zen voor zijn katholieke geloof is?

“Zenbeoefening leidt altijd naar nieuwe wegen, in de richting van het mysterie. We worden geroepen om alles wat we voor absoluut en onwrikbaar aannemen te bevragen. Er is niets dat blijft, behalve verandering. In dat licht staat ook de vraag naar de betekenis van het geloof altijd open.”

Nieuw licht

“Toen ik een diepgaande ervaring had door zenmeditatie, waarbij ik me één voelde met… alle woorden doen de ervaring tekort, maar enfin, die ervaring heeft me in staat gesteld om alles in een nieuw licht te zien. Dit kleine zelf waarvan ik dacht dat het alles was wat ik was, is niet alleen dit zelf, maar verbonden met al het andere. Dat is de ware ‘Ik ben’ die ook in de Schrift voorkomt, wanneer Jezus zegt: ‘Ego eimi’, of in de Sinai waar Mozes bij het brandende braambos staat en hoort ‘Ehyeh Asher Ehyeh’ – Ik ben die ik ben, of Ik ben die ik zal zijn. Dat is niet statisch maar dynamisch, voortdurend uitbreidend. Wat ik versta onder mijn katholicisme is ook niet statisch.”

“En als je me vraagt wat het inhoudt… Het is een ervaring van onvoorwaardelijke liefde. In het Evangelie van Marcus en ook in Matteüs wordt Jezus gedoopt in de Jordaan en hij hoort een stem die hem zegt: ‘Jij bent mijn geliefde kind, in wie ik behagen schep.’ Dat definieert Jezus als de Geliefde. Voor mij is christen zijn: die stem kunnen horen die mij vertelt, en die ieder en alles in dit hele universum vertelt: ‘Jij bent mijn geliefde kind, in wie ik behagen schep.’ Het is die bevestiging van onvoorwaardelijke liefde die ons maakt tot wie we zijn, die jou maakt wie je bent. Of je dat gehoord hebt of niet, maakt al het verschil in hoe je je leven leidt. Dus voor mij is zenbeoefening in stilte zitten en openstaan naar die dimensie.”

Dorstig

De populariteit van het boeddhisme in het Westen verrast hem niet. “Het boeddhisme heeft zoveel te bieden wat veel christelijke kerken niet of niet meer kunnen bieden. De christelijke kerk is veel kwijtgeraakt van haar eigen contemplatieve gave; die opereert nu veelal op het niveau van prediking of doctrine of moraal, en veel mensen blijven dorstig achter, verlangend naar iets wat het boeddhisme wel geeft.”

In de rk kerk is te veel bezinksel aanwezig, vindt hij en dat houdt vernieuwing tegen. “De gewoonte om te denken dat wij de enige waarheid bezitten bijvoorbeeld, en de manier waarop er met gezag wordt omgegaan, blokkeren het werk van de Geest.”

Nieuwe taal

“De kennismaking met zen verschaft ons een nieuwe en opwindende manier om te praten over het mysterie van God, Jezus Christus en de Heilige Geest. De eerste christenen omschreven hun ontmoeting met God in de persoon van Jezus Christus in hellenistische termen; ze waren nou eenmaal hellenistisch en spraken Grieks, en ze verweefden ideeën van Aristoteles en Plato in hun expressie van hun begrip van het mysterie. Inmiddels is de Grieks-Romeinse cultuur niet langer de enige infrastructuur van ons denken en nu veel mensen met zen in aanraking zijn gekomen, vinden we een nieuwe taal om over dat mysterie te spreken, het mysterie van Jezus Christus. Er is een nieuwe theologische horizon aan toegevoegd.”

Lees het complete interview bij NieuwWij.nl.

Meer informatie over de lezing.

Bron: NieuwWij.nl

mwThooft_0055 >>Lees ook andere artikelen van Lisette Thooft

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development