bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Medewerkers

Medewerkers

Rene_Grotenhuis mwRené Grotenhuis (1951) was tot oktober 2013 algemeen directeur van Cordaid. Daarvoor was hij als directeur werkzaam in de thuiszorg en voor Pharos, kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheidszorg. Hij is voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (‘giro 555’) en van de Nederlandse afdeling van de Society for International Development. Sinds kort werkt hij als associate researcher aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich vooral bezig houdt met civil society en globalisering. Op zijn website (www.renegrotenhuis.nl) zijn blogs en publicaties te vinden. René zal in zijn columns vooral de blik buiten Europa richten en zich afvragen wat we kunnen leren van wat elders in de wereld gebeurt. Vandaar zijn motto: voor vitaliteit en vernieuwing moeten we ook buiten onze Europese grenzen kijken. René is voorzitter van het bestuur van de Bezieling en sinds 1 maart 2021 tevens hoofdredacteur a.i.

Theo van de Kerkhof (1958, Roermond) is zelfstandig theoloog en journalist werkt sinds 1989 in de voorlichting en religiejournalistiek. Hij was voorlichter aan de Theologische Faculteit Tilburg en eindredacteur bij Volzin. Sinds 2013 is hij freelancer. Theo is vader van twee zoons. Religie met een filosofische inslag heeft zijn warme interesse. Hij bekijkt zaken graag ook eens van een andere kant, bijvoorbeeld een boeddhistische, en voelt zich daar christelijk heel wel bij. Theo is eindredacteur van de Bezieling en behartigt de dagelijkse gang van zaken. Motto: “Het is zoals het is. En van daaruit zien we wel weer verder.”

 

marinus van den berg portretMarinus van den Berg (1947, Wijhe) was tot 2016 geestelijk verzorger in verpleeghuis Antonius-IJsselmonde in Rotterdam. Hij studeerde aan het gymnasium van de paters karmelieten in Zenderen, theologie aan de Katholieke Hogeschool Utrecht en de universiteit van Yale (VS). In 1977 werd hij priester gewijd. Hij is als geestelijk begeleider gespecialiseerd in het bijstaan van stervenden en rouwenden. Marinus schrijft met regelmaat bijdragen voor de Bezieling: persoonlijke overwegingen en observaties en woorden ter inspiratie. Ook is hij auteur van tientallen boeken over de omgang met verlies, rouw en dood. Enkele recente publicaties: Rouwen in de tijd; Lijden verlichten; Meegaan tot het eind; en Na werk tijd. Zijn motto: “Van zwijgen naar benoemen: dat kan lijden verlichten.”

Paulien foto goirkePaulien van Bohemen (1982, Tilburg) is pastoraal werkster in de Parochie Peerke Donders in Tilburg en daarnaast zes uur per week werkzaam als geestelijk verzorger voor dementerenden in een zorginstelling. Ze studeerde theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg en maakte na het behalen van haar propedeuse de overstap naar HBO-verpleegkunde. Ze was vier jaar werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie. Later hervatte ze de studie theologie, maar nu aan Fontys Hogescholen te Tilburg. Ze studeerde in 2015 cum laude af met de masterscriptie: Wat bezielt ons? Over het delen van elkaars spiritualiteit binnen het pastoraal team in het parochiepastoraat. Paulien is redactielid van de Bezieling. Haar motto: “Durf te blijven cirkelen om het grote Geheim en stel de antwoorden uit.”

mw erikborgmanErik Borgman (1957, Amsterdam) is hoogleraar publieke theologie. Hij bekleedt de Cobbenhagen-leerstoel van Tilburg University. Erik is rooms-katholiek en sinds 1999 geprofest lekendominicaan. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is adviseur en columnist van de Bezieling. Enkele publicaties: Overlopen naar de barbaren; Wortelen in vaste grond; en … want de plaats waarop je staat is heilige grond. Zijn motto: “Ik probeer te leven vanuit het geloof dat waar we ook zijn, ons leven met Christus verborgen is in God (vgl. Kolossenzen. 3,3).”

 

mw eric-corsius-juni-20102Eric Corsius (1964, Heerlen) is theoloog en werkzaam als beleidsmedewerker bij de congregatie van de redemptoristen en als personeelsadviseur voor religieuzen. Eric is lid van diverse linkse kerken, “op theologisch gebied een remonstrant, geboren in een katholiek lichaam en begiftigd met een calvinistisch temperament”. Op het gebied van het ware, goede en schone noemt hij zich redelijk compromisloos. Eric is fervent twitteraar (@ericcorsius) en blogger (ericcorsius.nl). Voor de Bezieling verzorgt hij een cultuurrubriek.”

 

marga-haas-bs-kleinMarga Haas (1972) is werkzaam als geestelijk verzorger in een hospice, leest de mystieken, schrijft blogs en columns en zorgt voor man en twee kinderen. In alle werkzaamheden probeert zij de stilte en de eenheid te bewaren en de geestelijke weg te gaan. Een weg van vallen en opstaan! Op de Bezieling publiceert zij elke maand een korte overweging bij een bijbeltekst. Motto: ‘Silence is the language of God. All else is poor translation.’ (Rumi)

 

mw AnnemarieAnnemarie Scheerboom (1992, Bilthoven) combineert haar moederschap momenteel met een bijbaantje bij leeswinkel AKO. Recentelijk afgestudeerd als Master of Science is ze zich aan het oriënteren op een baan waarbij ze haar achtergrond in de natuurwetenschappen kan combineren met haar katholieke wortels. Tijdens de Wereldjongerendagen 2013 in Brazilië sprak zij namens de jongeren van Europa de paus toe en sindsdien mag ze de functie ‘pausknuffelaar’ aan haar CV toevoegen. (zie hier Youtubefilmpje). Voor de Bezieling verzorgt zij eens in de vier weken een column. Motto: “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.”

mwThooft_0055Lisette Thooft (1953, Den Haag) is lijf- en schrijfcoach. Zij publiceerde zeventien boeken over spiritualiteit, liefde en relaties. Meest recent: Kom uit je hoofd. In maart 2018 verschijnt: In negen stappen naar innerlijke bloei. Lisette was ruim zes jaar redacteur van Volzin en is thans vooral nog werkzaam voor Happinez. Lisette is columnist van de Bezieling. Motto: “Het onvolmaakte (in mezelf en anderen) leren liefhebben is wat mij bezielt in mijn leven. Dat thema is ook wat mij het diepst raakt in het christendom.”

cees-veltman-webCees Veltman (1948, Haarlem) is journalist sinds 1970. Hij was werkzaam bij onder andere het Noordhollands Dagblad, het weekblad Hervormd Nederland en magazine Volzin. Cees is getrouwd met Ine, vader van dochter Ilja en heeft twee kleinkinderen, Lars en Dana. Hij ziet de unieke mogelijkheden van alle religies en levensbeschouwingen voor bevordering van sociaal burgerschap en voor de opbouw van een vrije, rechtvaardige en barmhartige samenleving. Politieke oriëntatie: GroenLinks als de politieke partij die het meest oog heeft voor wat in de toekomst nodig is. Motto: In dit leven, dat een komedie is, heeft iedereen een beter ik.

mw gerard-zuidbergIM Gerard Zuidberg

Op zaterdag 2 juni 2018 overleed bezieling-medewerker Gerard Zuidberg, in de leeftijd van 81 jaar. Hij was al geruime tijd ziek, maar plotseling openbaarde de ziekte zich in onomkeerbare vorm. Gerard was gehuwd priester, emeritus pastor en theoloog en hij stond mede aan de wieg van de Bezieling. Pastor in hart en nieren en kerkactivist tot op het laatst, zo typeert Erik Borgman hem in zijn column van 4 juni jl. Hij was actief in Bezield Verband Utrecht. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als pastor in Utrecht en als begeleider en supervisor was hij leermeester en reisgenoot voor talloze collega’s, onder meer in het kader van het Titus Brandsma Instituut en het centrum Hydepark van de Protestantse Kerk in Nederland. In 1963 promoveerde Gerard in Rome op het proefschrift Mystieke eenheid en discursief denken bij Plotinus. Hij was (co) auteur van diverse boeken en bestuurslid van de stichting oecumenische spiritualiteit. Gevraagd naar zijn motto als medewerker van de Bezieling noemde hij: “Het goddelijke laat zich zien en horen in de gebeurtenissen van elke dag.” De uitvaartdienst van Gerard Zuidberg vond plaats 8 juni jl. in de St. Maartenskerk in Maartensdijk. Lees ook de blog van Marinus van den Berg)

 

 

 

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development