bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Diversen » Open brief aan de minister-president over humanitaire crisis Syrië

Open brief aan de minister-president over humanitaire crisis Syrië

Zeer geachte minister-president Rutte,

Vandaag doen wij, kerken en vredesbeweging een klemmend beroep op u om aanstaande vrijdag, op de openingsdag van de Olympische Winterspelen, met de Russische president Poetin een indringend gesprek te voeren, niet alleen over de mensenrechten in Rusland, maar ook  over de humanitaire crisis in Syrië.

Poetin heeft een sleutel in handen waar het gaat om het humaner maken van zijn eigen samenleving én die van Syrië. Wij zijn diep bezorgd over het voortdurend en onverdraaglijk lijden in Syrië. Elke dag worden een ongekend aantal onschuldige kinderen, vrouwen en mannen gedood, verwond, getraumatiseerd en verdreven uit hun huizen. Wij mogen en willen ons niet afsluiten voor hun roep om een menswaardig bestaan. Deze roep horen wij, vredesbeweging PAX en kerken, dagelijks via onze contacten met lokale gemeenschappen in Syrië.

De humanitaire catastrofe in Syrië is het directe gevolg van doelbewust handelen van de Syrische regering en bepaalde gewapende oppositiegroepen. Complete gemeenschappen, dorpen en stadswijken worden afgesneden van toegang tot voedsel, medicijnen en andere humanitaire hulpgoederen. Daarmee worden niet in de eerste plaats gewapende strijders als doelwit gekozen van de oorlog, maar juist gewone burgers, vrouwen, kinderen en ouderen. Vaders en moeders bezwijken omdat zij het schaarse voedsel uit hun mond sparen voor hun kinderen.

Deze praktijk van uithongering wordt als oorlogsstrategie opnieuw, doelgericht en welbewust toegepast. Het bewust veroorzaken van ernstig leed en schade aan gezondheid van burgers is een van de zogenaamde “ernstige schendingen” van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Het uithongeren van burgers is een oorlogsmisdaad. Dan past geen stilzwijgen.

De Russische president Poetin is in staat gebleken een zodanige invloed op president Assad uit te oefenen dat hij zijn chemische wapens wil opgeven. Voor het afvoeren van deze wapens is een transportcorridor opengesteld door Assad. Onze vraag is: waarom zou er in het door oorlog geteisterde land wel een corridor voor de afvoer van chemische wapens mogelijk zijn en geen ongehinderde aanvoer van humanitaire hulp?

Deze week gaat u naar de Olympische Spelen in Sotsji met de Russische president Poetin als uw gastheer. Onze oproep aan u is om er bij president Poetin op aan te dringen zijn invloed op president Assad aan te wenden voor het forceren van een doorbraak in de door mensenhanden veroorzaakte humanitaire crisis in Syrië. Van president Poetin zouden we niets minder moeten vragen dan een ondubbelzinnige en publieke toezegging om alles, maar dan ook alles in het werk te stellen om van de Syrische regering de verzekering te krijgen dat burgers per direct toegang krijgen tot voedsel en medische zorg.

Jan Gruiters, Algemeen directeur PAX

Mgr. Dr. Gerard de Korte, Bisschop-referent voor Kerk en Samenleving, Rooms-Katholieke Kerk

Ds. Tom Mikkers, Algemeen secretaris Remonstrantse Broedergemeenschap

Drs. Henk Stenvers, Algemeen Secretaris Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Mgr. Dr. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Ds. Johannes Welschen, Provinciaal Bestuur Evangelische Broedergemeente

 

Mede namens hen,

Hoogachtend,

 

Jan Gruiters

Algemeen Directeur PAX

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development