bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Over de Bezieling

Over de Bezieling

Wat is de Bezieling?
De Bezieling is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. De site is de opvolger van rk-kerkplein.org. De Bezieling vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag. Met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven.

Waarom?
Achter de Bezieling staat de overtuiging dat de christelijke traditie een spannende vindplaats is voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan.

Wat kun je verwachten?
Maandelijks brengen we enkele grote artikelen. Een gevarieerd samengesteld columnistenkwartet verzorgt wekelijks een column met een persoonlijke kijk op religie, zin en spiritualiteit anno nu. In een cultuur- en boekenrubriek gaan we in op literatuur, film, muziek en spirituele of theologische boeken. In de rubriek ‘Bijbels’ levert theologe Marga Haas bijbelse beschouwingen. Onder de noemer ‘Marinus blogt’ biedt schrijver en geestelijk begeleider Marinus van den Berg een pastorale kijk op het alledaagse leven. De inhoud wordt regelmatig ondersteunt door videofragmenten, zie daarvoor: ‘Kijk- en luistertips’.

Hoe pakken we het aan?
De inhoud staat voorop. De site is modern, overzichtelijk en eenvoudig. We nemen de tijd om wat langer bij onderwerpen stil te staan en om op zaken terug te komen. De Bezieling is geen nieuwssite. We haken in op vragen uit de onderstroom van onze cultuur.

Voor wie?
De Bezieling is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft. De Bezieling is er voor alle leeftijdsgroepen. We zoeken naar continuïteit tussen de generaties en kijken met een frisse blik en open geest over allerlei muurtjes heen.

Door wie?
Het bezielingsproject staat voor de dagelijkse gang van zaken onder leiding van theoloog en journalist Theo van de Kerkhof. Hij coördineert de site en verzorgt de eindredactie. De Bezieling werkt met een onafhankelijke redactie. Sinds 1 maart 2021 is René Grotenhuis hoofdredacteur a.i. Verder bestaat de redactie uit theologe en pastoraal werkster Paulien van Bohemen en schrijfster/journalist Lisette Thooft. Uitgever van de Bezieling is de stichting Kerk Hardop.
Een groeiende kring vaste medewerkers levert regelmatig bijdragen: Marinus van den Berg, geestelijk begeleider en auteur van spirituele boeken, onder meer over rouwverwerking; Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg; Eric Corsius, theoloog en beleidsmedewerker bij de congregatie der Redemptoristen; René Grotenhuis, theoloog en o.m. voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (‘giro 555′); Marga Haas, theologe, schrijfster, spreekster; Annemarie Scheerboom, docente biologie en hoofdredacteur van het katholieke jongerentijdschrift Omega Magazine; journalist Cees Veltman; sociaal werkster Marleen Wijdeveld;  Webontwerp en technische ondersteuning is in handen van Eric van den Berg, eigenaar van ISI Media.

Meld je aan
Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de Nieuwsbrief en ontvang eens per maand een overzicht van alle nieuwe bijdragen. Of volg de Bezieling op Twitter of Facebook

Bijdragen?
De Bezieling is voor haar voortbestaan afhankelijk van giften. Zie donaties. Wilt u bijdragen aan de bekendheid van de Bezieling, zie: promotietekst en logo’s.

 

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development