Home » Zoekresultaten voor onderwijs (pagina 10)

Zoekresultaten voor onderwijs

Christelijke spiritualiteit: tussen traditioneel geloofsleven en hedendaags zinzoeken

“Persoonlijke ontvankelijkheid voor het transcendente als een bron van bezieling.” Dat is de constante in alle vormen van christelijke spiritualiteit door alle tijden heen. ‘God en ik’ in het leven van alledag. Het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen doet onderzoek naar christelijke spiritualiteit met name ook in haar maatschappelijke context. Momenteel bereidt het instituut tevens een opleiding  ‘Maatschappelijke Spiritualiteit’ ...

Lees verder »

Simone Weil en de religie van het harde leven

“Het ongeluk van anderen is mij daar in vlees en bloed gedrongen”, schrijft Simone Weil als zij de ellende van Franse fabrieksarbeiders in de jaren dertig deelt. Zij behoorde tot de Franse intellectuele elite, strijdbaar, links georiënteerd. Tegelijk maakt zij een religieuze ontwikkeling door. In de bekende kapel van Franciscus in Assisi wordt zij door “iets sterkers dan ikzelf” op de ...

Lees verder »

Het kleinste kwaad: bommen op IS?

Soms valt er geen zuiver goede keuze te maken en moet je kiezen uit twee kwaden. Al dan niet militair ingrijpen is zo’n dilemma. René Grotenhuis maakte het mee in Afghanistan. En nu doet zich het dilemma weer voor in de strijd tegen de wreedheden van IS. Is er heil te verwachten van nog meer militair geweld? Maar niets doen ...

Lees verder »

Psychiater Daniel Siegel: “Oké, als dát spiritualiteit is, ben ik je man”

Spiritualiteit en wetenschap staan niet tegenover elkaar. Ze benaderen beide de ene werkelijkheid langs verschillende wegen. Daarvan raakte Lisette Thooft weer eens doordrongen toen zijn de Amerikaanse hoogleraar psychiatrie Daniel Siegel interviewde. “Hij raadt iedereen aan om elke dag tenminste een paar minuten Time-in te nemen: tijd om naar binnen te keren. Je adem volgen, je realiseren wat je voelt, ...

Lees verder »

Het ‘nieuwe samen’ – inleiding op het thema

Religie mag tegenwoordig subjectiever, persoonlijker en in die zin individualistischer zijn, daarmee is de behoefte aan ontmoeting en gemeenschap nog niet van tafel. De vraag is niet óf wij iets samen willen, de vraag is hoe we dat eigentijds gaan organiseren. Aan dit ‘nieuwe samen’ willen we de komende tijd op de Bezieling aandacht besteden.

Lees verder »