bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Columns » Politici: (her)lees Laudato Sí

Politici: (her)lees Laudato Sí

Is het klimaat het volgende eliteproject dat de kloof tussen de haves en de have nots verder aanscherpt? We moeten anders leren denken over de klimaatproblematiek, zegt René Grotenhuis. De encycliek Laudato Sí (Wees geprezen. Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis) van paus Franciscus kan daarbij dienen als een goede gids.

Door René Grotenhuis

Nu de klimaatplannen zijn doorgerekend en de politieke arena wordt afgebakend, lijkt het erop dat het klimaat het volgende project van verandering wordt waarbij de kloof tussen elite en ‘het gewone volk’  de scheidslijn van het maatschappelijk debat bepaalt.  De afgelopen paar jaar is steeds meer het beeld ontstaan dat zonnepanelen, aardwarmte pompen en Tesla’s van het welvarende deel van de samenleving zijn, van degenen die het zich kunnen permitteren. Vanuit hun welvarende en comfortabele positie,  zo wordt het beeld, gaan zij de gewone man met een onder modaal inkomen in een sociale huurwoning die zich net een tien jaar oud tweedehands autootje kan veroorloven, de les lezen over duurzaamheid en wat ze daarvoor moeten doen en moeten laten.

Makkelijk praten

Ik heb het afgelopen jaar ook mijn dak vol gelegd met 31 zonnepanelen en een aardwarmte-installatie laten aanleggen (‘van het gas af’) en hoewel ik geen Tesla heb, behoor ik ongetwijfeld in de beeldvorming bij de groep die gemakkelijk praten heeft.

Dat wordt nog eens versterkt doordat alle discussies van de afgelopen dagen niet gaan over het klimaat, maar over het geld en de effecten van klimaatmaatregelen op de portemonnee van de burger.

De maatregelen gaan over wat we allemaal niet meer mogen (fossiele brandstof in onze auto’s) of tenminste veel minder mogen (vliegen, vlees eten). De doorrekeningen gaan alleen maar over wat het kost en niet wat het ons oplevert. Nergens heb ik nog gezien wat het ons aan gezondheidswinst oplevert, hoeveel mensen minder longproblemen zullen hebben door de verminderde uitstoot. Hoeveel dieren meer zullen overleven als gif en plastic niet meer in hun maag terecht komen. En evenmin hoe de soortenrijkdom zal profiteren als we naar een andere landbouw gaan.

Encycliek

Paus Franciscus heeft met zijn encycliek Laudato Sí de basis gelegd voor een ander klimaat-denken en handelen. In die encycliek slaat hij twee pijlers. De eerste is de gedachte dat het over onszelf gaat. Klimaat gaat niet over CO2 als een technisch-chemisch stofje, waar we last van hebben, maar over onszelf te midden van de wereld die ons door de Schepper in handen is gegeven. Door het klimaat te verbeteren, verbeteren we ons eigen bestaan. Niet het cijfer van de besparing in megatonnen CO2  is het belangrijkste. Daar kan niemand zich iets bij voorstellen. Wel bij de vraag hoe het leven van mensen en de natuur verbetert.

Als christenen geloven we dat een betere toekomst mogelijk is. We zijn geen verdedigers van de status quo of mensen die nostalgisch verlangen naar het verleden. Het Rijk Gods is toekomst, moet nog tot stand gebracht worden. En hoewel dat Rijk Gods genadegave is, is elk meewerken met die genade van betekenis. Daarbij heeft Franciscus in zijn encycliek laten zien hoe ecologische en sociale rechtvaardigheid samengaan en elkaar nodig hebben. De vraag naar de verdeling van de kosten van de energietransitie wordt zo door hem beantwoord: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Waarom voeren we geen extra belasting  voor de hogere inkomens in ter financiering van de energietransitie van mensen met lage inkomens in sociale huurwoningen. Zo’n maatregel zou mijn steun zeker hebben.

Anders

Met het klimaat dreigt hetzelfde te gebeuren als met Europa en globalisering: het is een project van de elite die zo nodig weer eens iets nieuws op stapel heeft gezet, zonder zich te bekommeren over de mensen die er de gevolgen van ondervonden. Paus Franciscus wijst ons de weg. Het verhaal over klimaat moet anders: inhoudelijker, menselijker en sociaal rechtvaardig. Dat voorkomt ook dat de scheidslijnen in de samenleving verscherpen.

———————–

De volledige tekst van de ecycliek is in Nederlands vertaling te vinden op de site rkdocumenten.nl

Print Friendly, PDF & Email

1 reactie

 1. jammer dat het CDA de landbouw de laatste 20 jaar zo heeft laten versloffen, zeker in Brabant. door kleine gemeenten en grote megastallen, e.d..
  waren dat ook de eliten van die partij? verdere roerend eens met de visie van de schrijver; het roer moet om.
  dat de media het vooral van (misleidende, opruiende, koop maar raak, we halen het desnoods uit de 3e wereld; en natuurlijk morgenochtend thuis bezorgd met een diesel-) advertentie-inkomsten moet hebben is ook een zaak van de politiek. de vvd is de koning of beter dictator van de economische groei. en Forum zal hen daarin steunen.
  hopelijk is de achterban van de Paus -voor zover nodig- bereid de verantwoordelijkheid bij zichzelf te leggen.
  maar de grotere niet- achterban???
  ik steun de oproep uit Laudatio, vooral als zelfstandig-religieus mens. minderen levert meer op, b.v. meer tijd om religieus te zijn, c.q. trachten te zijn. liefde voor de mens en Moeder Aarde.
  frede de wit, oss

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*


Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development