Home » Steun de Bezieling

Steun de Bezieling

De bezieling is voor haar financiering afhankelijk van giften. Een aantal vrienden, religieuze gemeenschappen en fondsen dragen nu een belangrijk deel van de kosten. Op den duur zal de financiering echter uit de kring van lezers moeten komen. Doordat we nu werken met een betaalde kracht liggen de kosten vele malen hoger dan in het verleden.

Het bestuur van de Stichting Kerk Hardop (uitgever van de site) heeft er alle vertrouwen in dat onze achterban de benodigde middelen weet op te brengen. Wij kiezen er niet voor om alleen betalende abonnees te bedienen maar willen het vrije woord vrijelijk laten horen op internet.

Op dit ogenblik heeft een aantal van onze lezers hun bank gemachtigd tot een regelmatige donatie aan onze website. Sommigen (twee)maandelijks, anderen (half)jaarlijks. Sommigen € 10, anderen minder of meer. Wij geven u graag in overweging om ook een dergelijke regelmatige overmaking met uw bank te regelen. Donaties voor de Bezieling zijn aftrekbaar van de belastingen. (Zie ANBI-pagina)

Wij hopen dat de website aan uw verwachtingen zal beantwoorden en dat u daaraan uw geldelijke ondersteuning wilt verbinden.

U kunt uw bijdragen overmaken op IBAN-rekening van de uitgever, de Stichting Kerk Hardop te Amstelveen:  NL74 RABO 0351 8278 11. (BIC-code van de Rabobank voor betalingen vanuit het buitenland: RABONL2U.)

Bij voorbaat u dankend namens het bestuur van Kerk Hardop,

Isaac Wüst,

penningmeester