Het is ‘Week tegen de eenzaamheid' (tot 4 oktober). Eenzaamheid is een wijdverbreid fenomeen. De vraag ‘hoe lossen we het op?’ ligt voor de hand. Maar niet alles in het leven is direct oplosbaar. Soms moeten we de dingen een tijdlang verdragen, zegt psychologe Aukelien van Abbema. Natuurlijk, problemen moet je ook aanpakken, maar het leven is nu eenmaal een golfbeweging van eb en vloed. “Verdragen schept ruimte voor jezelf en voor anderen.”