Home » Agenda » v.a 31 jan. – Vier leerhuisavonden over de evangeliën

v.a 31 jan. – Vier leerhuisavonden over de evangeliën

‘Rode draden in de evangeliën’, is de titel van het nieuwste boek van bijbelwetenschapper Wim Weren. Hij putte voor dit boek uit zijn jarenlange ervaring als hoogleraar exegese aan de theologische faculteit in Tilburg. Aan de hand van dit boek verzorgt Weren vier leerhuis-bijeenkomsten bij de Protestantse Gemeente Oisterwijk.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan de aanwezigen samen de betekenislijnen in de evangeliën ontdekken. De eerste bijeenkomst, op 31 januari, is bedoeld als introductie-bijeenkomst. Naast een globale verkenning van de opzet en inhoud van zijn boek, laat Weren aan de hand van een concreet voorbeeld zien hoe hij sleutelteksten uit de evangeliën behandelt en op welke manier Bijbellezers daarmee ook zelf aan de slag kunnen. De keus is gevallen op zeven verhalen uit Lucas waarin Jezus aan tafel gaat met mensen van allerlei slag.

Daarna volgen drie bijeenkomsten met als onderwerpen:
• Is het evangelie van Matteüs anti-Joods?
• Herodias en Salome in Marcus’ verhaal over de onthoofding van Johannes de Doper
• Afscheidsgesprekken van Jezus met zijn volgelingen in het Johannes-evangelie.

Praktische informatie


Tijd en plaats:
31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart 2019, aanvang 19.30 uur; plaats: gebouw De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk.
Aanmelden kan tot 24 januari 2019. Men kan deelnemen aan alle bijeenkomsten, maar intekenen voor enkele avonden. Aanmelden: via e-mail: burggraaf55@hetnet.nl of tel. 013 5217474. Geef a.u.b. aan op welke avond u aanwezig bent i.v.m. het materiaal.
Kosten:  € 10,00 per bijeenkomst. Geeft u zich op voor alle avonden dan betaalt u € 30,00 (inclusief koffie/thee en materiaal). Deze kosten kunt u contant op de avond zelf betalen. Op de eerste avond is ter plekke ook het boek te koop voor € 28,95. Meer informatie staat op: website van de PKN Oisterwijk (telkens klikken op een van de vier data).

 

Zin en betekenis van de evangeliën

Rode draden in de evangeliën van Wim Weren wil lezers activeren om zelf op zoek te gaan naar de zin en betekenis van teksten uit de evangeliën. Twee leesmodellen staan centraal: een literaire en een intertekstuele aanpak. Iedere paragraaf bevat vragen voor zelfstudie. De tekst wordt ondersteund door PowerPointpresentaties die online beschikbaar zijn.

Het boek is bedoeld voor studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs, voor pastores, predikanten en catecheten, voor hen die zich in bijbelgroepen en leerhuizen verdiepen in een beter verstaan van de evangeliën.

Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, Boekencentrum, 290 blz., € 28,95.

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef uw reactie

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

 tekens beschikbaar

*