Begin deze maand verraste de ministers Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vriend en vijand met de brief "Kabinetsreactie en visie Voltooid Leven". De brief staat haaks op het advies dat de commissie-Schnabel in februari van dit jaar uitbracht op verzoek van het kabinet zelf over hetzelfde onderwerp. Theologe Annemarieke van der Woude plaatst kritische kanttekeningen bij de brief en geeft een andere invulling aan het begrip 'barmhartigheid' dan minister Schippers in haar toelichting op de kabinetsplannen.