“Ik merk dat ik uit de buurt van een moreel oordeel wil blijven”, zegt pastor Marinus van den Berg in een beschouwing na de ramp met de airbus. Die ramp roept allerlei vragen op. Naast praktische regel- en beheersvragen ook levensvragen. Hoe kwetsbaar blijkt ons leven te zijn. Wat blijft erover van het geloof in een maakbare wereld? Maar ook: hoe kijk je aan tegen schuld en vrije wil? Hoe te reageren op onbegrijpelijke daden? Van den Berg pleit voor nuance en oordeelloos luisteren. Vooral in het belang van het grote aantal nabestaanden van zelfdoding.