Het thema dader en slachtoffer wil Marinus van den Berg maar niet loslaten. Bij onbegrijpelijke, ten hemel schreiende daden komt bij hem steeds ook dat andere perspectief naar boven: wat is er aan de hand met de dader? Wie is hij en wie zijn zijn naasten (ook daders hebben vaders en moeders)? In deze korte beschouwing staat hij stil bij een kunstwerk van Armando, getiteld: 'Monument voor de dader'. Nee, Armando maakt het zwarte niet lichter. Het werk voelt als een ergernis en geeft te denken.